Grootse plannen voor park Vreugd en Rust in Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg en stichting Mooi Voorburg hebben een restauratieplan opgesteld voor park Vreugd en Rust. Er gaat veel gebeuren. Het eiland met de hertenweide en de speelplaats wordt aangepast, de muur bij de tennisbaan wordt hersteld en een nieuwe brug gaat de vijver met de Vliet verbinden. Ook komt er meer variatie in het groen.

Inspraak
Dat zijn onderdelen uit het plan dat door het college is goedgekeurd. Nu ligt het dus ter inzage. Inwoners kunnen erop reageren tot 2 november. Dit is digitaal mogelijk, maar ook na een rondleiding door het park op 14 of 16 oktober. Zo krijgen zij ook inspraak over hoe het park mooier kan worden.

Trots op het park
Marcel Belt, wethouder Openbare ruimte: “We mogen er trots op zijn dat dit mooie park in onze gemeente ligt. Het is een rijksmonument en in Zuid-Holland één van de beste bewaarde parkontwerpen van de beroemde landschapsarchitect J.D. Zocher. Daarom moeten we er ook goed voor zorgen. In de loop der jaren is het park hier en daar verrommeld. Ook zijn er wensen voor beter gebruik en kansen voor hogere natuurwaarden. Door de restauratie van een aantal elementen in het park komen mooie ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen, zoals Zocher het voor deze buitenplaats bedacht, weer terug. Hierdoor en ook door het beter toegankelijk maken van de hertenweide worden de beleving en recreatiemogelijkheden van het park versterkt. Daarnaast versterken we de natuurwaarden door meer diverse beplanting. Ik ben daarom blij met dit plan en ook benieuwd wat inwoners ervan vinden.”

Vervaagde stukken
De vele Zocher-elementen die ooit in het park te vinden waren zijn in de loop der jaren vervaagd. De oorspronkelijke padenstructuur is gedeeltelijk verdwenen en zichtlijnen zijn dichtgegroeid. Ook is er op het eiland bij de hertenweide een grote verscheidenheid aan hekwerken, maar deze hoort daar eigenlijk niet te staan. Daarom is er nu een herstelplan gemaakt voor het volledige park. Dit plan was ingediend door Mooi Voorburg vanuit een burgerinitiatief.

Het plan
Het plan loopt van 2022 tot 2028. In 2023 gaat de gemeente al met veel dingen beginnen. Bijvoorbeeld de uitstraling en toegankelijkheid van de hertenweide verbeteren, de oorspronkelijke padenstructuur herstellen, de historische muur bij de tennisbaan herstellen en de vijver met de Vliet verbinden via een brug. Ook komen de oude wandelroute over de vijver en de voormalige kas van de moestuin weer terug. Over het algemeen wordt er veel gefocust op meer en diversere flora en fauna: het doel is om meer groen, bloemen, vogels en insecten in het park te krijgen. In de jaren erna komt er ook veel aanpak.