Grotere bereikbaarheid LV door ondertunneling

Het kruispunt bij de brandweerkazerne en het BP tankstation in Leidschendam moet ondertunneld worden. De gemeente is daar samen met Rijkswaterstaat een plan voor aan het maken.

Gebruikers kregen inspraak
Rijkswaterstaat presenteerde de plannen in oktober onder grote belangstelling aan circa 400 aan het publiek. Op basis van wensen en bedenkingen van omwonenden is in december is een nieuwe variant van het plan gemaakt en voorgesteld. De gemeenteraad heeft reeds aangegeven positief te staan tegenover de voorkeursvariant van de belanghebbenden.

Gemeente moet bereikbaar blijven in de toekomst
Wethouder Astrid van Eekelen wil dat de gemeente ook bij een groei aan verkeer in de toekomst goed bereikbaar blijft. ‘De omliggende woonwijken en de Mall of the Netherlands blijven goed bereikbaar en de verkeersafwikkeling van de N14 én lokale wegen verloopt vlot met dit plan.’, aldus van Eekelen. De wethouder gaat het advies aan de minister van infrastructuur voorleggen. ‘Daarbij vraag ik haar in de verdere uitwerking ook rekening te houden met onze lokale verkeersstromen.’

Woonwijken bereikbaar houden
De voorkeursvariant zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling op de N14 én de lokale wegen. Lokaal verkeer dat de N14 kruist wordt met een tunnel onder de N14 door geleid. Verkeer kan vanaf de N14 in alle richtingen naar Voorburg én Leidschendam blijven rijden. Omgekeerd, richting N14 kan autoverkeer ook direct linksaf richting de N14 rijden, net als in de huidige situatie, zonder keerlussen of – rotondes. Omrijden hoeft niet meer. Daarmee blijven Essesteijn en de woonwijken rondom de Mall goed bereikbaar. De hulpdiensten blijven zo goed bereikbaar. Het Politiebureau behoudt de toegang aan de IJsvogellaan. De Mall wordt zo optimaal mogelijk ontsloten. Daarnaast wordt een plan om fietsverkeer langs de N14 met viaducten over de Noordsingel en Heuvelweg heen verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken naar de samenhang tussen het project van RWS en een fietsroute en een parkeerverwijssysteem voor de Mall of the Netherlands.

Planning
Het komend jaar wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen en de formele procedures die daarbij horen. Omwonenden worden daarbij betrokken. Als alles volgens plan verloopt, stelt de Minister het Tracébesluit vast in 2020 en starten de werkzaamheden in de periode 2023-2026.