Hulp voor bedrijven, zzp-ers en verenigingen in Leidschendam-Voorburg

Door de coronacrisis komen er veel vragen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg binnen over de ondersteuning van bedrijven, zzp-ers, verenigingen en inwoners. Om de negatieve gevolgen voor de lokale samenleving te minimaliseren komt het college met een aanvullend pakket aan lokale steunmaatregelen. Klik op deze link voor meer informatie. Vul je gegevens in je wordt gebeld door de gemeente. De regelingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Toezegging van ondersteuning in de zelfredzaamheid van inwoners
Naast de landelijke steun, biedt de gemeente Leidschendam-Voorburg vanaf nu ook lokale ondersteuning aan ondernemers, zzp’ers, (sport)verenigingen,  inwoners, culturele instellingen en  zorg- en welzijnsorganisaties. De maatregelen zijn erop gericht om de sociale infrastructuur te beschermen, economische schade te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen.

Versoepeling van regels en afspraken
Organisaties met een publieke taak op het gebied van de sport, cultuur, onderwijs en zorg en welzijn, worden op verschillende manieren ontlast. Voor deze partijen kan voor de huur van gemeentelijke accommodaties uitstel van betaling worden aangevraagd voor de duur van drie maanden. Met subsidiepartners is afgesproken dat subsidies niet worden gekort als prestaties door de coronacrisis niet behaald worden. Het college moedigt hen aan om prestaties later in te halen of te vervangen door activiteiten die inwoners kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Het college heeft enorme waardering voor alle initiatieven die nu ontstaan en wil hen waar nodig ondersteunen.

Ondersteuning zelfredzaamheid van inwoners
De bereikbaarheid van het Sociaal Servicepunt is uitgebreid. Inwoners die in de problemen komen door het coronavirus kunnen nu alle werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur contact opnemen met het Sociaal Servicepunt, via telefoon: 070 205 70 00 of e-mail: info@sociaalservicepunt.nl.

Onderwijs op afstand
De gemeente bekijkt samen met scholen en kinderopvang naar leerlingen die extra onderwijs nodig hebben of in een situatie verkeren waar onderwijs in de thuissituatie geen optie is. Scholen verzorgen zelf het onderwijs op afstand. Als dit niet lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden.

Voor kinderen op de basisschool uit gezinnen met een laag inkomen bereidt de gemeente een tijdelijke tablet noodregeling voor. Deze regeling is een vangnet als er door de scholen geen passende oplossing kan worden gevonden. Op deze manier kunnen alle kinderen onderwijs op afstand blijven volgen. Voedselbank Leidschendam-Voorburg ontvangt financiële steun om lokaal verse producten in te kopen. Door de sluiting van Voedselbank Haaglanden is de aanlevering van die producten gestopt.