Inspirerende lezing over kunst van renaissenceschilder Jeroen Bosch op 20 oktober

Donderdag 20 oktober verzorgt dominee Carel van der Meij een inspirerende lezing in de Koningkerk te Voorburg. Deze zal gaan over het schilderwerk van Jeroen Bosch, een renaissanceschilder uit de 15e en 16e eeuw. Om 8 uur ’s avonds zal het programma beginnen, maar de koffie staat een kwartier eerder al klaar. Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.

De kunst van Bosch
Schilder Jeroen Bosch heeft relatief weinig schilderijen die met zekerheid aan hem toe te schrijven zijn. De ongeveer 25 schilderijen die wel met zekerheid van zijn hand komen zijn wereldberoemd. Aan voornamelijk religieuze motieven en thema’s gaf hij een fantasievolle en raadselachtige, soms zelf magische invulling. De kunst is gemakkelijk te herkennen omdat weinig andere werken erop lijken. Waarschijnlijk heb je zijn schilderijen ooit wel ergens gezien.

Bekijken en bespreken
Tijdens de avond zal er dieper worden ingegaan op de verbeelding van de religieuze motieven in de schilderijen. Herkennen wij als mensen nog iets in deze afbeeldingen, of staan we er tegenwoordig te ver vanaf? Hoe ervaren we ons eigen geloof in vergelijking met dat van een middeleeuwer? En andere vragen. Er is dus meer dan genoeg kunst om te bekijken en onderwerpen om te bespreken.

Locatie
Het adres van de Koningkerk: Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg.