Inwoners mogen meedenken over toekomst Leidschendam-Noord

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil van de inwoners weten wat er nodig is om van Leidschendam-Noord een aantrekkelijk en toekomstbestendig gebied te maken.

Toekomst voor nieuwe generatie
De gemeente wil onder andere weten hoe de inwoner de wijk ziet met toekomstbestendigheid voor de kinderen. Maar ook verkeer, veiligheid en geld zijn thema’s die aan bod komen. Ook wil de gemeente de zorgen van de inwoners horen om dit mee te kunnen nemen in het programma ‘Sterk voor Noord.’

Voorheen versterkingsprogramma
Sterk voor Noord vervangt het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord. Inwoners hebben al met de gemeente kunnen praten over hun wensen. Zo is duidelijk geworden dat jeugd en onderwijs, leefbaarheid en participatie belangrijke thema’s zijn. Inwoners van de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel en Amstelwijk kunnen nog verder meedenken door tussen 25 mei en 25 juni het stembiljet in te vullen.

Stemmen voor je buurt
Iedereen die woont en werkt in Leidschendam-Noord kan stemmen via de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Je kan zes thema’s kiezen die belangrijk voor je zijn. Vervolgens kun je hier specifieke wensen aangeven. De ingevulde biljetten kunnen t/m 25 juni worden ingeleverd bij een van de stemlocaties, genoemd op het biljet. Inwoners van Leidschendam-Noord krijgen ook allemaal een stembiljet in de brievenbus.

Aanwezig in de wijken
Op zaterdag 29 mei van 12.00 tot 16.00 uur staat het team van Sterk voor Noord in Winkelcentrum Prinsenhof (ter hoogte van Plus supermarkt) en op woensdag 2 juni van 13.00 tot 17.00 uur bij supermarkt Dirk in De Heuvel. Inwoners met vragen over het stemmen, de thema’s of die hulp nodig hebben bij het invullen van het stembiljet kunnen bij het team terecht.

Plan naar gemeenteraad
Alle ingevulde stembiljetten worden verwerkt in een rapport en als input meegenomen in het plan waarin verder wordt uitgewerkt welke acties de komende jaren ondernomen worden. Het plan wordt naar verwachting in september 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad neemt hierover vervolgens een besluit.