Inwoners mogen zelf vuurwerkvrije zone kiezen

Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen dit jaar voor het eerst het initiatief nemen en afspraken met elkaar maken om in een straat, een pleintje, speeltuin of een stuk groen geen vuurwerk af te steken. Op deze manier wordt je eigen buurt een vrijwillige vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling.

Met respect voor elkaar komen we er wel
Burgemeester Klaas Tigelaar hoopt dat inwoners rekening houden met de vrijwillige vuurwerkvrije zones en hun vuurwerk op plaatsen afsteekt waar geen vrijwillige vuurwerkvrije zone is. ‘Ik verwacht dat mensen elkaars wensen respecteren. Zo wordt de jaarwisseling voor iedereen een mooi feest’, aldus de burgemeester.

Geef je vuurwerkvrije zone tijdig door
Tot en met 20 december kun je via www.lv.nl/vuurwerkvrij of 14070 de gewenste vuurwerkvrije zone doorgeven. Per zone stelt de gemeente maximaal vijf borden beschikbaar. De initiatiefnemers ontvangen bericht wanneer zij deze kunnen ophalen bij het servicecentrum in Leidschendam.

Experiment
Het bewonersinitiatief met vuurwerkvrije zones is een experiment. Begin 2019 evalueert de gemeente de vuurwerkvrije zones met de initiatiefnemers.