Kinderen mogen meebeslissen over hun school

Kinderen moeten kunnen meebeslissen hoe hun school gemaakt moet worden en hoe ze zich goed kunnen ontwikkelen. Om die reden is aan ruim zestig leerlingen gevraagd hoe zij hier over denken. Het antwoord is te vinden in het Junior Ondersteuningsplan.

Onderzoek onder leerlingen
De Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) deed het onderzoek onder de leerlingen en bundelde het resultaat van deze ‘co-creatie’ in het allereerste Junior Ondersteuningsplan, waarin leerlingen hun licht laten schijnen op onderwijs in het algemeen en passend onderwijs in het bijzonder.

Direct opvolgen van adviezen
Eén van de adviezen die naar voren kwam is dat er een speciale kinderraad moeten komen waarin leerlingen kunnen meepraten over het onderwijs. Het is een advies dat SPPOH nog dit jaar zal opvolgen, want kinderen bieden veel inspiratie met hun onbevangen blik en creatieve kijk op het onderwijs.

De ideale school
Wethouder onderwijs Juliette Bouw: ”Het enthousiasme van de kinderen is groot. Wiebelkussens, ballenbakken, mini-dierentuin, extra kleine klassen; een greep uit de ideeën van de leerlingen voor een ideale school. Maar bovenal is het in de ideale school belangrijk dat er respect is voor elkaar en dat je mag zijn wie je bent.”

Junior Ondersteuningsplan
Het Junior Ondersteuningsplan vormt een twee-eenheid met het ‘volwassen’ Ondersteuningsplan van SPPOH, waarin het de visie en werkwijze tussen nu en 2025 beschrijft. Belangrijk punt daarin is dat we leerlingen en hun ouders nog meer gaan betrekken. Leerlingen gaan in het kader van het ‘hoorrecht’ vaker dan voorheen meepraten over zaken die henzelf aangaan. Daarnaast gaan gemeenten, onderwijsinstellingen, SPPOH en de instellingen voor jeugdhulp intensiever met elkaar samenwerken. SPPOH gaat onder meer faciliteren dat professionals van verschillende instellingen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.