Kinderopvang ontstemd over vergunning Opstandingskerk

Kinderopvangorganisaties Vlietkinderen en ZieZoo zijn ontevreden over een vergunning die de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft afgegeven aan CompaNanny om een kinderopvang te starten voor 170 kindplaatsen in de Opstandingskerk aan de Voorburgse Rembrandtlaan en traden vandaag naar buiten met een persbericht.

Aanvraag afgewezen
In 2014 heeft Vlietkinderen een kinderdagverblijf willen openen in de serre van WZH het Anker, op minder dan zeven meter afstand van de kerk. De gemeente heeft destijds aangegeven dat hier nooit een vergunning zou worden verleend wegens de ligging van een hogedruk gasleiding met 100% letaliteitsrisico. De vrije vertaling van letaliteit is ‘dodelijkheid’.

Ander advies voor Opstandingskerk
Omdat het om verschillende locaties gaat is de advisering in beide zaken wezenlijk anders. Bij de aanvraag van CompaNanny voor de Opstandingskerk is de gasleiding door de andere situering van het pand en de te nemen maatregelen geen obstakel voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Het is echter wel zo dat bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan de gasleiding het kinderdagverblijf moet sluiten, zo verklaart de gemeente vandaag aan Leidschendam-Voorburg.tv.

Samenwerking met lokale partners
Vlietkinderen en ZieZoo hadden graag gezien dat de gemeente met lokale partners zou gaan samenwerken voor het vormen van Integrale Kindcentra in de visie van de gemeente. Dit is nu niet gebeurd. De gemeente reageert hierop dat ze in alle gevallen probeert samen te werken met lokale partners maar dat dit niet betekent dat andere partijen geen particuliere gebouwen mogen aankopen om hier een omgevingsvergunning voor aan te vragen om een kinderdagverblijf te starten.

Toetsing op basis van locatie
De gemeente toetst de aanvraag aan wettelijke normen en eisen en moet, wanneer deze aanvraag als passend wordt beoordeeld, een vergunning verlenen. Eerdere aanvragen, welke wezenlijk anders zijn en over andere locaties gaan, worden hierbij niet meegenomen.

Vlietkinderen en ZieZoo willen gehoord worden
De kinderopvangorganisaties vragen nu aan de gemeente om naar hun bezwaren te luisteren. Ze vinden dat zij als lokale ondernemers èn samenwerkingspartners niet serieus genomen worden. Ze willen dat gekeken wordt naar de doelen die zijn vastgelegd in een gezamenlijk opgestelde visie met als doel het bereiken van de kleine burgers van deze gemeente.

Foto: J. Sonneveld / Reliwiki