Klaas Tigelaar stopt als burgemeester van Leidschendam-Voorburg

Burgemeester Tigelaar neemt na bijna vijf jaar afscheid van gemeente Leidschendam-Voorburg. Hij wordt per 1 september 2021 benoemd als voorzitter college van bestuur van de Laurentius Stichting, een stichting voor katholiek onderwijs en opvang gevestigd in Delft.

Waardevolle tijd
“Ik heb vanaf 2016 met veel toewijding in Leidschendam-Voorburg gewerkt. Ik kijk terug op een waardevolle tijd waarin ik met het gemeentebestuur en de inwoners invulling heb mogen geven aan het met elkaar samenleven in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. De verschillende kernen hebben allemaal hun eigen karakter, eigen kwaliteiten en dynamiek. En soms ook een eigen problematiek. Ik vond het bijzonder om te ervaren dat het in goede en minder goede tijden mogelijk was om met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek te gaan en verbinding te maken. Op die manier heb ik veel betekenisvolle ontmoetingen gehad. Voor al die momenten wil ik de betrokken mensen bedanken”, stelt Tigelaar. Eind augustus neemt Klaas Tigelaar daadwerkelijk afscheid van de gemeente. Meer informatie over de wijze waarop het afscheid vorm krijgt volgt na het zomerreces.

Niets bekend over opvolging
Over de opvolging van burgemeester Tigelaar is op dit moment nog niets bekend. Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, gaat op korte termijn in gesprek met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad om te overleggen over de ontstane situatie.