Komende maanden verbeteringen infrastructuur rondom Mall

De komende maanden worden fysieke verbeteringen aangebracht op het wegennet rondom the Mall of The Netherlands. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad in met de voorgestelde investeringen.

Overlast sinds oplevering Mall
Sinds de oplevering van the Mall of The Netherlands is het vaker regel dan uitzondering geweest dat de wegen in de gemeente vastlopen. Ook in omliggende wijken ervaren bewoners overlast van winkelend publiek dat daar de auto’s parkeert.

Nu ook de Utrechtsebaan/A12 wordt verbouwd en gedeeltelijk is afgesloten, wordt des te meer aangetoond hoe belangrijk de N14 als doorgaande route is.

Gemeenteraad stemt in met voorstel
De kritiek van bewoners wordt alsmaar luider en maatregelen konden dan ook niet langer uitblijven. Op dinsdag 22 februari heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) dan ook een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij maatregelen worden genomen om de verkeers- en parkeersituatie rondom het winkelcentrum te verbeteren.

Wethouder Van Eekelen: ”We hebben een goed gesprek gevoerd in de gemeenteraad en ik ben blij dat de gemeenteraad het voorstel heeft goedgekeurd. Nu kunnen we de vervolgstap maken die hard nodig is. Daarbij gebruiken we de informatie die we bij omwonenden opgehaald hebben tijdens de informatieavonden.”

Komende maanden verbeteringen
De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de verbeteringen. Zo wordt het kruispunt op de Heuvelweg richting N14 ter hoogte van het politiebureau heringericht. Op Heuvelweg, Noordsingel en Banninglaan worden verkeerscamera’s bij de kruisingen geplaatst. Ook wordt er geïnvesteerd in bewegwijzering vanaf de N14 en A4 naar de parkeerterreinen van het winkelcentrum.

De halte naast het winkelcentrum op de Heuvelweg, waarvan het oversteekpunt was verdwenen bij de oplevering van de Mall, zal worden verlengd en de oversteek zal terugkomen.

In gesprek met omwonenden
In januari en februari waren er informatieavonden voor omwonenden. De aandachtspunten die zijn opgehaald worden gebruikt voor de verdere uitwerking van maatregelen voor verkeer en parkeren, aldus de gemeente. De samenvatting van de inbreng van omwonenden staat op www.lv.nl/mall.

Via de website kunnen omwonenden zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Er is ook een klankbordgroep opgericht om de plannen te toetsen voordat ze uitgevoerd worden.