Nog geen definitief geld voor Veur Theater

In de afgelopen weken is uitgebreid gesproken over de noodzaak om Het Veur Theater te redden met een structurele subsidie van €48.500,00. Zonder deze subsidie is de kans groot dat het theater zijn deuren moet sluiten. Een subsidie betekent wel dat het theater mogelijk niet meer helemaal zelfstandig kan opereren en dat er eisen gesteld gaan worden. Directeur van Schijndel gaf direct aan dat hij hierover wil praten. Dinsdagavond werd het theater uitgebreid besproken in de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling. Leidschendam-Voorburg.tv hield gedurende de avond een liveblog bij.

Letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rang
De directeur van Het Veur Theater, Oscar van Schijndel, maakte gebruik van zijn inspreekrecht tijdens de vergadering. Hij vindt dat er een toekomstvisie moet komen om het florerende theater in het Damcentrum te laten bestaan. Hij excuseerde zich ook voor voor het feit dat de raad gestalkt is met de vele e-mails die gestuurd zijn na een oproep. Van Schijndel: ‘Wij zijn niet geholpen met een eenmalige subsidie uit het potje masterplan Damcentrum. Onze aanvraag betreft een structurele subsidie uit het cultuurbudget. Zeg daarom ‘ja’ tegen Het Veur Theater voor de toekomst en u zit bijna letterlijk voor een dubbele op de eerste rang.’

Van alles zou er één komen
Oud PvdA fractievoorzitter Marjan van Giezen sprak ook in en merkte op dat we nog altijd de naweeën zien van de bezuinigingen uit 2011. Van Giezen: ‘Dat deed toen echt pijn. Er werden subsidies weggesneden bij organisaties die veel betekenden voor de gemeente. Van alles zou er één moeten komen. We hebben nu nog twee zwembaden en musea. Maar ook twee theaters. Komt er nu niet een structurele kleine bijdrage, dan zijn we het theater in Leidschendam kwijt. Dan hebben we ook een gat in de Damlaan en het hele damcentrum.’ Tot slot eindigt van Giezen kritisch: ‘De tijd is nu gekomen of we moeten blijven bezuinigen of dat we het theater de plek geven in de gemeente die ze bewezen en vervuld hebben.

Voorstel voor eenmalige subsidie 
Tijdens het vaststellen van de programmabegroting sprak Louise Kortman van de VVD ruim over Het Veur Theater. De fractie van de VVD zou een sluiting betreuren en diende een motie in om dit jaar €20.000,00 beschikbaar te stellen en een onderzoek uit te laten voeren die moet duidelijk maken wat de consequenties zouden zijn van een structurele subsidie. Wethouder van Eekelen heeft deze motie overgenomen. Fred Duijn van het CDA sluit zich aan bij de motie van de VVD. Hij heeft grote waardering voor grote culturele ondernemerschap van Het Veur Theater. CDA wil graag kijken wat er wel mogelijk is voor nu en later.

Geen onderzoek, gewoon structurele subsidie
Frank Rozenberg van Gemeentebelangen LV sprak duidelijke woorden. Geen moties en onderzoeken. Samen met D66 diende hij een amendement (wijziging van huidige regeling) in om Het Veur Theater structureel een subsidie te geven. Rozenberg vroeg zich ook nog af waarom er wel €400.000 vrijgemaakt kan worden voor afvalbeleid zonder een onderzoek af te wachten en het theater wel eerst een onderzoek nodig heeft. Jacco van Maldegem van D66: ‘We moeten het theater niet laten bungelen.’ Ook fractievoorzitter Jeroen van Rossum sprak namens GroenLinks het theater open te willen houden en het amendement te steunen. Van Rossum: ‘Deze raad maakt de verkeerde keuze, in de vorige periode al. Dat hadden we moeten repareren. Want nu zijn we te laat en heeft zogenaamd cultureel ondernemerschap ineens de plek ingenomen van gezond verstand.

PvdA wil behouden maar nog niet structureel geven
‘Het Veur Theater moet behouden blijven, dus wij ondersteunen de motie van de VVD.’ aldus Jochem Streefkerk van PvdA. Op de vraag van oud wethouder Rozenberg waarom ze geen keuze maken was Streefkerk helder: ‘Zekerheid is de inzet. We passen hier niet het beleid aan omdat we uitgebreider moeten nadenken over cultuurbeleid. Daarom eerst incidenteel geld en later een structurele bijdrage.’

Wethouder ziet mogelijkheden voor samenwerking
Als je minder geld hebt, dan moet je creatief gaan nadenken. Dat was de boodschap van wethouder Astrid van Eekelen. Een samenwerking met de bibliotheek werd genoemd. Het zijn twee organisaties waar veel mensen komen en beiden moeten ze bezuinigingen. Van Eekelen: ‘Ik heb aangegeven dat binnen het huidige beleid geen subsidie voor Veur is opgenomen in de begroting en dat ik op de schouders sta van mijn voorgangers. Ik moet dit beleid voortzetten tenzij de gemeenteraad zegt dat ik het anders moet doen.’ Tot slot sprak van Eekelen dat ze het eeuwig zonde zou vinden als Het Veur Theater zou moeten verdwijnen uit het Damcentrum.

Vergadering wordt hervat op 13 november
De vergadering werd na 5,5 uur vanwege het late tijdstip beëindigd door de voorzitter om 00:30. Op dinsdag 13 november zal de vergadering voortgezet worden.