Maerten van den Velde school woont nu in Kulturhus

Leerlingen en docenten van de Maerten van den Veldeschool hadden dinsdag 5 maart hun eerste schooldag op hun nieuwe locatie in het Kulturhus in Stompwijk. Onder het toeziend oog van leerlingen, ouders en leerkrachten verrichte Wethouder Astrid van Eekelen samen met Kees Jan Visser (directeur van de school) en Dani Soonius (leerling groep acht) de officiële starthandeling. Astrid van Eekelen: “Ik wens de leerlingen van de Maerten van den Veldeschool veel speel- en leerplezier in dit prachtige gebouw dat het hart van Stompwijk nieuw leven inblaast”.

Eerste bewoner
De afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan de oplevering van het Kulturhus. Iets later dan oorspronkelijk gepland heeft de school nu als eerste ‘bewoner’ zijn intrek in het Kulturhus genomen. Het gebouw is nu ook beschikbaar voor de overige gebruikers. Het Dorpshuis, Kinderopvang Zoeterwoude en Bibliotheek aan de Vliet gaan nu de grote zaal en de foyer inrichten en trekken deze maand in het Kulturhus.

Meer bewoners binnenkort
De peuterspeelzaal en het consultatiebureau verhuizen als het speelplein voor de peuters gereed is. Daarvoor moet eerst de huidige school worden gesloopt. Als over drie maanden het Kulturhus helemaal klaar is wordt een officieel openingsfeest van het Kulturhus gehouden waarbij ook de nieuwe naam van het gebouw wordt onthuld.

Frisse school
Opdrachtgevers voor het Kulturhus zijn de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stichting Panta Rhei. Zij hebben met Slimscholenbouwen B.V. in een voor Nederland unieke contractvorm een samenwerking gesloten voor 30 jaar. Slimscholenbouwen B.V. is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het gebouw: Een gebouw als een dienst.

Duurzaam gebouw
Het Kulturhus is een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt; energieneutraal dus. Het heeft een speciaal ontworpen dak met zonnepanelen en er zijn verschillende innovaties toegepast.