Meerderheid gemeenteraad tegen komst van windmolens

In maart van dit jaar publiceerde Leidschendam-Voorburg een nieuwsvideo over de windmolens in Leidschendam-Voorburg toen ter sprake kwam dat er mogelijk vier windmolens in onze gemeente geplaatst zouden gaan worden in navolging van de molen aan de rand van onze gemeente op Haags grondgebied. Wij spraken destijds met Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en VVD Leidschendam-Voorburg. Zij gaven beiden aan dat ze geen behoefde hebben aan windmolens in dit gebied.

Voorstel om plan te schrappen uit energiestrategie
De VVD heeft nu aangegeven dat ze een verzoek gaan doen om het plan om windmolens te bouwen uit de lokale energiestrategie te halen middels een amendement. Een amendement is een formele wijziging van een officieel document. “Er is geen goede plek om Windmolens neer te zetten in onze gemeente. Plaatsing van windmolens in de gemeente vindt de VVD daarom een slechte optie”, aldus de VVD. De VVD dient het verzoek in met ondersteuning van Gemeentebelangen LV (GBLV).

VVD Fractievoorzitter ziet windmolens niet zitten
Louise Kortman, fractievoorzitter van de VVD: “Het is heel simpel, we zijn in de basis niet tegen windmolens, maar we willen ze niet in Leidschendam-Voorburg. Er staat nu een windturbine aan de rand van onze gemeente, op Haags grondgebied. Dat is een onding waar honderden inwoners enorm veel overlast van ondervinden. Daar moet er echt niet nog één bij komen, niet in stedelijk gebied. De Zoetermeerse Meerpolder is één van de oudste natuurgebieden in de regio en dat moeten we respecteren. We kunnen beter kijken naar de innovatieve oplossingen die er zijn en in de komende jaren nog gaan komen. Dit besluit hoeven we nu nog niet te nemen.” Kortman vindt verder dat de gemeente wat meer mag ondernemen en onderzoeken wat alternatieve locaties zouden zijn buiten de gemeente, bijvoorbeeld op zee.

Korting op energierekening voor alle inwoners
Onze redactie sprak ook met andere partijen uit Leidschendam-Voorburg over hun denkwijze rondom het voorstel van de VVD. Gijs Dupont van CDA LV is in de basis geen fan van windmolens, maar vindt wel dat de gemeente de regie in handen moet houden over de locaties van windmolens. Dupont: “Een ding is superzeker in deze overgang en dat is dat er in de toekomst veel behoefte gaat zijn aan elektrische brandstof. Denk aan de huizen met warmtepompen en de elektrische auto’s. Als we nu niet de regie nemen, dan kan het zijn dat de provincie deze straks gaat nemen. Maar als er dan toch windmolens moeten komen dan vinden wij dat de inwoners van Leidschendam-Voorburg voor 100% eigenaar moeten worden van de molens zodat de energierekening voor alle inwoners verlaagd kan worden. Zo pakken we de lusten en de lasten.” Of CDA gaat voor- of tegenstemmen is nog niet besloten.

College moet windmolens uit plan schrappen
Maurice Hartsinck van Gemeentebelangen is nog steeds stellig over de windmolens. “We willen dat het college het verhaal over windturbines schrapt. In het weidevogelgebied worden het gehaktmolens en geen windmolens. Wij moeten de regie als gemeente in handen houden. Vanuit de provincie is nog niets gezegd over het plaatsen van windmolens. Ik vind niet dat wij dan nu pro-actief moeten besluiten om die dingen zelf neer te zetten. GBLV vindt dat er gekeken moet worden naar alternatieven. GroenLinks deelt deze mening. Marie-Christine van der Gronde: “Wij vinden dat de windmolens nooit in de strategie geschreven hadden moeten worden en zullen het amendement daarom ook steunen. Wat de oplossing voor de grote vraag naar elektriciteit moet worden weten wij ook niet. We kunnen voorlopig denken aan het importeren van groene stroom. We moeten vooral ook veel innovaties aanjagen en ondersteunen om tot de oplossing te komen. Het zou een boost voor de economie kunnen zijn als we bijvoorbeeld denken aan het bouwen van zonnepanelen op alle plekken die zich daarvoor lenen.”

Meerderheid van de raad stemt tegen windmolens
Dinsdag 9 juni wordt er in de gemeenteraad gestemd over de energieplannen van de gemeente en het verzoek van de VVD aan de wethouder. Het voorstel kan zoals het er nu voorstaat dus rekenen op een meerderheid van de stemmen in de gemeenteraad.

Nieuwsvideo Leidschendam-Voorburg.tv over de windmolens van maart 2020