Meerderheid van gemeenteraad kiest voor subsidieregister

Jaarlijks betaalt de gemeente Leidschendam-Voorburg bijna 14,5 miljoen euro uit in subsidies aan instellingen, organisaties, verenigingen, stichtingen, inwoners en bedrijven. Waar dit geld aan wordt uitgegeven is voor de inwoners niet inzichtelijk, maar daar gaat verandering in komen als het aan Jacco van Maldegem van D66 LV ligt. Hij legt namens de partij een voorstel voor aan de raad voor een subsidieregister.

Overzicht in één register
Omdat de doelstellingen en afspraken over subsidies vaak versnipperd te vinden zijn dient er een subsidieregister te komen die deze informatie bij elkaar brengt en laagdrempelig inzichtelijk maakt voor iedereen die behoefte heeft aan die informatie, zo vindt D66. Veel gemeenten hebben al zo’n subsidieregister waarin beschreven staat aan welke organisaties de subsidies betaald worden. Vaak staan hier ook de doelen en behaalde resultaten in.

Kwaliteit van overleg vergroten
In de commissievergadering van september komt dit onderwerp aan bod. Volgens van Maldegem vergroot een register de kwaliteit van het debat over subsidies in de gemeenteraad en verbetert een subsidieregister de resultaatafspraken waaraan subsidies moeten voldoen. In 2018 werd al een voorstel aangenomen met grote meerderheid om een subsidieregister te bouwen, maar dit is door het college niet uitgewerkt tot een openbaar register.

Transparantie is overzichtelijk en efficiënt 
van Maldegem: “Een integrale database helpt zowel de gemeente als de maatschappelijke partners om gedurende het subsidiejaar te monitoren en tussentijds te evalueren. Bovendien helpt een subsidieregister de verantwoording na afloop van het subsidiejaar; deze zal overzichtelijker en efficiënter zijn.”

Meerderheid van de raad gaat kiezen voor subsidieregister
De D66 fractievoorzitter bevestigde aan LVTV dat hij verwacht dat het voorstel door de meeste partijen gesteund zal worden. En dat lijkt ook zo te zijn. We spraken met enkele partijen.

Transparantie is veel genoemd argument
Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg liet weten dat ze het voorstel zullen steunen. Frank Rosenberg: “Het is eigenlijk raar dat het college niet direct na de eerste signalen dat er behoefte bestaat aan transparantie een subsidieregister heeft ingericht.”

GroenLinks geeft ook aan dat ze transparantie erg belangrijk vinden. Jeroen van Rossum: “In debatten zijn we nooit tegen geweest omdat we de gedachte van een subsidieregister kunnen steunen. In principe gaan we als de inhoud van het voorstel goed is dus niet tegen stemmen.”

Tot slot reageerde Harma Aris van de VVD dat ook zij het voorstel zeker steunen. “Ik vind het belangrijk dat we goed inzicht hebben in subsidies, wat het doel er van is en wat er mee gebeurt. Nu met de subsidietafels is het inzicht wat verminderd. Het is daarom goed dat het nog een keer gevraagd wordt om het goed inzichtelijk te maken. Zowel voor raadsleden en inwoners is het helder waar de subsidie naartoe gaat.”