Mensen aan het werk en tekort op uitkeringen verlagen

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil meer mensen aan het werk krijgen en heeft ervoor gekozen om meer focus en intensieve persoonlijke aandacht te gaan besteden aan mensen die terug moeten komen in het arbeidsproces. Dit past bij het nieuwe re-integratie en participatiebeleid.

Goed kijken wat past bij individu
Wethouder Stemerdink vertelt dat de gemeente beter gaat kijken naar wat past en werkt voor verschillende werkzoekenden. ‘Op die manier willen we meer mensen aan een baan helpen. Lukt een betaalde baan niet, dan kijken we naar alternatieven als vrijwilligerswerk of mantelzorg.’ Vanuit een maatschappelijke bijdrage blijft de optie om door te stromen naar een betaalde baan ook open. Het nieuwe beleid wordt nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Statushouders en 50 plussers
De gemeente zet verschillende trajecten in voor variërende doelgroepen. Naast het al bestaande traject ‘Jongeren in de lift’ komen er trajecten voor statushouders en 50 plussers. Dat zijn inwoners die graag aan de slag willen, maar voor wie het soms lastig is een passende baan te vinden. Voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft de gemeente alternatief beschut werk aanbieden. Mensen kunnen dan op vrijwillige basis aan de slag in een zoveel mogelijk “echte baan”, dichtbij huis. Bijvoorbeeld in de horeca of bij een kinderboerderij.

Niet genoeg budget voor uitkeringen
De noodzaak voor een nieuwe aanpak is hoog. De gemeente wil zoveel mogelijk mensen aan het werk. Daarnaast krijgt de gemeente een te lage bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van de uitkeringen. Omdat de gemeente uiteraard wel alle uitkeringen betaalt, kampt de gemeente met financiële tekorten op het budget voor uitkeringen. Dit gaat om een tekort van circa € 4,5 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen gecompenseerd wordt door het Rijk. Als er meer mensen aan het werk zijn, hoeft de gemeente minder uitkeringen te betalen en kunnen we het tekort terugdringen. Streven is om naast alle mensen die een uitkering aanvragen, elk jaar 30 tot 50 klanten extra aan een betaalde baan te helpen.