MKB Leidschendam-Voorburg zet zich in voor bereikbaarheid van inwoners en ondernemers

MKB Leidschendam-Voorburg (MKBLV) zet zich dagelijks in voor ondernemers in onze gemeente. Dit gebeurt op verschillende thema’s. Tijdens de open bestuursvergadering van dinsdag 23 juni werden verschillende thema’s besproken die de ondernemers raken in Leidschendam-Voorburg, met als belangrijkste kernwaarde hoe MKBLV de ondernemers kan vertegenwoordigen.

Bereikbaarheid al jaren een speerpunt
Een belangrijk speerpunt voor MKBLV is de bereikbaarheid van de gemeente en dan met name de bereikbaarheid voor de ondernemers. Het is namelijk belangrijk dat ondernemers goed bereikt kunnen worden door de inwoners en hun klanten. Een grote bottleneck is de N14. Er ontstaan op drukke dagen nu al opstoppingen op de N14 richting The Mall Of The Netherlands, in de volksmond nog vaak Leidsenhage genoemd. En bij afsluiting van de N14 zoals afgelopen weekend, ontstaan er opstoppingen rond de bruggen. Het traject om aan die bereikbaarheid te werken vraagt veel overleg, want Rijkswaterstaat is eigenaar van N14. De gemeente heeft er dus beperkte zeggenschap over. Tegelijkertijd is dit wel de belangrijkste verkeersader in en uit de gemeente. MKBLV heeft de gemeenteraad gevraagd om het gesprek aan te gaan met Rijkswaterstaat om te bespreken hoe de overlast van de geplande werkzaamheden aan de N14 tot een minimum kan worden beperkt. Ook moet gekeken worden naar de periode 2030 om de bereikbaarheid te waarborgen.

Overlast tot minimum beperken
Aan de randen van en binnen de gemeente gaat veel gebeuren door werkzaamheden aan de A4 en N14. De verbinding tussen Leidschendam naar Voorburg gaat onder de N14 langs lopen. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2023-2026. In de plannen wordt ook meegenomen dat een fietsverbinding bovenlangs gaat komen. De plannen zijn zeer ingrijpend en vanuit MKBLV zijn er vragen gesteld aan de gemeenteraad om inzicht te kunnen krijgen naar de impact. Het gaat de gemeente fors raken. Gekeken moet worden naar hoe de overlast tot een minimum beperkt kan worden voor bewoners, ondernemers maar ook voor toeleveranciers. MKBLV wil zorgen dat de gemeente goed bereikbaar blijft en de dialoog aangaan zodat Leidschendam-Voorburg ook na 2030 een aantrekkelijke gemeente blijft voor bewoners en voor ondernemers om zich te vestigen.

Support your locals in energietransitie
Zeker in tijden van Corona is het belangrijk dat we lokaal gaan of blijven ondernemen. Met de energietransitie op komst waarbij we in 2050 van het gas af moeten zijn dient er gekeken te worden naar alternatieve duurzame warmtebronnen. De mogelijkheden worden daarvoor nu onderzocht. MKBLV onderzoekt per wijk wat er mogelijk is. Ze willen daar over meepraten en een platform creëren voor ondernemers. Een belangrijk punt om te bekijken is het inzetten van lokale ondernemers in deze transitie. Welke bedrijven uit onze gemeente kunnen worden aangehaakt. Zo kunnen we onze eigen lokale economie stimuleren. “Als een lokaal bedrijf bijvoorbeeld goed is in zonnepanelen, dan moeten we dat niet in Groningen kopen”, zo werd opgemerkt in de vergadering.

Effecten van de coronacrisis
Op 14 juli is er een speciale coronabijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst wordt ingezoomd op de lange termijnplannen en de impact van corona op de ondernemers. Hier wil MKBLV de interactie zoeken met ondernemers en roept deze ook op om van zich te laten horen. “Wij zijn een belangenbehartier van de ondernemers, dus als er vragen zijn waar stelling over genomen moet worden, dan moeten we dat samen kunnen doen”, aldus Sebastiaan Huis van MKBLV. Elke twee weken is er een denktank waarbij iedereen kan aanhaken om te laten weten wat nodig is om goed te kunnen ondernemen. De gemeente heeft hiervoor ook een pagina waar ideeën gedeeld kunnen worden. Wat hebben ondernemers nu nodig en wat hebben we straks nodig als het slechter weer wordt of als er eventueel een tweede golf komt. MKBLV vindt dat hier een herstelplan voor moet komen.