Nieuw beleid haalt kinderen uit armoede

Armoede lijkt voor veel mensen de ver van hun bed show. Toch is het dichterbij dan je denkt. In Leidschendam-Voorburg groeit 13,5% van de kinderen op in armoede. Dat is net iets boven het landelijke gemiddelde.

Geen geld om te sporten of trakteren
In de praktijk betekent dat, dat er kinderen zijn die niet op een sportclub zitten omdat er simpelweggeen geld is. Maar het is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend dat ze op school kunnen trakteren omdat papa of mama daar geen ruimte voor hebben in de portemonnee.

Nieuw minimabeleid in gemeente Leidschendam-Voorburg
Wethouder Nadine Stemderdink vindt dat elk kind dat opgroeit in armoede er één teveel is. Daarom gaat het college nu met een nieuw minimabeleid inzetten op een procentuele verlaging van kinderen die leven in armoede. Met nieuw minimabeleid wil het college het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terugbrengen tot 10% in 2022.

Sommige gezinnen kunnen niet rondkomen
‘Onderzoek laat zien dat het vooral voor minimagezinnen met kinderen lastig is om rond te komen, ook al maken zij gebruik van alle bestaande minimaregelingen. Ik wil daar verandering in brengen door binnen bestaand budget te kijken naar een betere verdeling van het geld.’, aldus Stemerdink.

Nieuwe regelingen
De gemeente gaat een aantal regelingen aanpassen of juist opplussen. Zo wordt het bedrag van de school- sport en cultuurkostenregeling voor kinderen op het voortgezet onderwijs verhoogd, net als het bedrag van de schoolspullenpas voor het voortgezet onderwijs. De gemeente verdeelt het beschikbare budget dus zo eerlijk mogelijk.

Focus op gezinnen met kinderen
In het nieuwe minimabeleid kiest de gemeente voor een nieuwe koers, waarbij op basis van onderzoek is gekeken welke inwoners de ondersteuning het hardst nodig hebben. Hierbij kwamen gezinnen met kinderen duidelijk naar voren als grootste zorg.

Gemeenteraad heeft laatste woord
Het voorgestelde beleid wordt besproken met de gemeenteraad. Die beslist of het beleid vanaf 1 januari 2019 wordt ingevoerd.