Nieuw Leidschendams Kindcentrum Trampoline opent in november

Het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het zover. Op 6 november opent Vlietkinderen samen met Lucas Onderwijs het nieuwe Kindcentrum Trampoline. Hier komt in de Leidschendamse wijk Duivenvoorde onderwijs en opvang onder één dak.

Voordeel Kindcentrum 
Een kindcentrum heeft als voordeel dat kinderen vanaf 0 jaar al in een vertrouwde en veilige omgeving terecht komen. In dit gebouw is namelijk naast een basisschool, dag- en buitenschoolse opvang ook een peuteropvang. Hierdoor kunnen kinderen tot dat ze 12 jaar zijn in het Kindcentrum opgroeien. Het motto van de Trampoline is: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” naar de uitspraak van Pippi Langkous.

Natuurlijke overgang
Yvonne Bood van Vlietkinderen: “Bij Kindcentrum Trampoline is een natuurlijke overgang van opvang naar onderwijs en vice versa. Vanzelfsprekend kunnen ouders er ook voor kiezen om alleen van de opvang, dan wel van het onderwijs in dit kindcentrum gebruik te maken. Dit blijft een vrije keuze. De opvang wordt georganiseerd met de vertrouwde kwaliteit van Vlietkinderen, het onderwijsdeel van basisschool Trampoline valt onder scholenkoepel Lucas onderwijs.”

Inschrijven of meer informatie
Als je je kind wilt aanmelden voor de opvang bij deze nieuwe locatie, dan kan je een mail sturen naar klantenservice@vlietkinderen.nl of bel met 070-3175959. Wil je meer informatie over het onderwijsdeel, dan kan je vanaf 31 augustus contact opnemen via 070-3201234 of stuur een email naar info@trampoline.lucasonderwijs.nl.