Nieuw schoolgebouw Vijverhof is klaar voor de toekomst

Basisschool De Vijverhof krijgt een nieuw pand dat past bij de eisen van deze tijd. Het nieuwe pand wordt schoon, veilig en duurzaam, maar ook flexibel in gebruik.

Gebouw passend bij nieuwe onderwijsvormen
Het huidige gebouw van CBS de Vijverhof is vanwege de slechte staat van het gebouw duur in het onderhoud. Het onderwijs op De Vijverhof heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Naast het opdoen van kennis vinden ze het ontwikkelen van samenwerken, creatief denken, probleemoplossend vermogen en communiceren erg belangrijk. Monique van Tiel, directeur CBS De Vijverhof: “Het nieuwe gebouw vraagt om een fris klimaat en dynamische en inspirerende ruimtes waar kinderen in diverse groeperingvormen kunnen spelen en leren. Bij een school van ons formaat hoort ook een passend speellokaal en een groter gymnastieklokaal. We zijn blij dat de klankbordgroep onze wens voor vernieuwbouw ondersteunt”.

Rekening houden met de buurtbewoners
Wethouder Juliette Bouw is in Leidschendam-Voorburg verantwoordelijk voor onderwijs. “We willen elk kind goed onderwijs geven, op een plek die bij hen past, zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We houden bij de bouw van de nieuwe school rekening met de wensen van de buurtbewoners. Daarom kiezen we voor vernieuwbouw van het schoolgebouw met behoud van de authentieke gevel aan De Vijverhof en zo veel mogelijk met behoud van de gevel aan de Veldzichtkade en karakteristieke elementen van het gebouw. Zodat de uitstraling van de school past bij de sfeer van de buurt.”

Geld voor school in begroting
Het geld dat nodig is voor de bouw van de nieuwe school is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2019-2022. Het ontwerp wordt in het najaar gedeeld met de buurt.