Nieuwe trams voor betere verbindingen in LV

Leidschendam-Voorburg hecht een grote waarde aan het toegankelijk maken van de tram in Leidschendam Noord. Daarom is het college blij dat er nieuwe trams van de HTM komen die betere OV verbindingen mogelijk maken. Dit is goed voor de grotere regionale rol van HMC Antoniushoeve en de verwachte grotere toestroom van reizigers naar The Mall of the Netherlands.

MRDH koopt nieuwe trams
Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) worden nieuwe trams aangeschaft. De regionale groei van het aantal reizigers moet opgevangen worden door een hoogwaardig openbaar vervoer systeem. Deze zogenaamde ‘schaalsprong’ bestaat uit snellere lightraillijnen, met hoge frequentie en betrouwbaarheid, meer capaciteit en is grotendeels ongelijkvloers. Met rechtstreekse verbindingen vanuit de regio naar de stad, zodat overstappen niet meer nodig is, wordt het Openbaar Vervoer (OV) aantrekkelijk voor meer reizigers.

Gunstig gelegen en goed bereikbaar
Wethouder verkeer en vervoer Astrid van Eekelen: ‘Leidschendam-Voorburg is een gunstig gelegen goed bereikbare woonplaats. Met de schaalsprong binnen de regio, krijgen we sterke verbindingen die nog vaker rijden,  waardoor het aantrekkelijk is voor reizigers om steeds meer gebruik te maken van het OV.’

Eisen voor de nieuwe trams
•          Gelijkvloerse instap;
•          Tweerichtingenvoertuig;
•          Lengte maximaal 35 meter;
•          Breedte maximaal 2,65 meter;
•          Statische aslast maximaal 10 ton.

Het college stemt in met de eerste vier topeisen. Ook met de maximale aslast kan ingestemd worden, als dit maar niet leidt tot extra kosten aan bruggen of tunnels of dat dit tot meer geluid- en/of trillinghinder leidt.