Nog betere ondersteuning voor mantelzorgers in LV

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar donderdag is het officieel gemaakt. Door het tekenen van een mantelzorgconvenant tussen de gemeente en dertien partners kan er meer rekening gehouden worden met mantelzorgers en hun mogelijkheden samen met de maximaal haalbare inzetbaarheid.

25% verleent mantelzorg in Leidschendam-Voorburg
Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ‘Door veranderingen in de zorgsector wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Een op de zes inwoners verleent intensief mantelzorg, nog eens een op de vier incidenteel. Dit zijn niet alleen volwassenen, ook steeds meer jongeren groeien op in een gezin waarvan een van de gezinsleden hulpbehoevend is. We vinden het belangrijk om al deze mantelzorgers samen met partners nog beter ondersteunen, zodat ze zo goed mogelijk voor hun naasten kunnen zorgen, zonder zelf overbelast te raken.’

Nieuw project voor jonge mantelzorgers
Met het convenant spreken de ondertekenende partijen af dat zij zich de komende drie jaar sterk maken voor een nog betere ondersteuning van mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers nog vaker betrokken bij het opstellen van zorgplannen, zodat er meer rekening gehouden kan worden met hun mogelijkheden en maximale inzetbaarheid. Ook werken ze samen aan een nieuw project gericht op jonge mantelzorgers. Denk aan kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een naaste, vaak binnen een gezinssituatie. 

Dit zijn de dertien partners
Het convenant is ondertekend door Reakt, Stichting Mee, Sport & Welzijn, Middin, Stichting Anton Constandse, Kwadraad, Philadelphia, WZH, GGZ Rivierduinen, Florence, Huisartsengroep Hagro Voorburg, Woej, Ribw Fonteynenburg en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met mantelzorgers worden de plannen de komende tijd verder ingevuld.