Ondanks protesterende inwoners stemt gemeenteraad voor komst tram in Voorburg-west

Dinsdag 30 mei gingen bewoners van Voorburg-west de straat op om zich uit te spreken tegen de ontwikkelingsplannen van de Binckhorst, waarbij een tramlijn zou moeten komen die eindigt in Voorburg. Het protest bleek aan dovemansoren gericht: de gemeenteraad stemde namelijk voor het voorstel.

Ontwikkeling
De komende jaren wordt het Binckhorst-gebied in Den Haag, grenzend aan Voorburg-west, vernieuwd. Er komen meer woningen en arbeidsplaatsen, waarbij ook nieuwe mobiliteitsmaatregelen worden genomen om het gebied bereikbaar te maken. Verschillende locaties rondom de wijk moeten worden opgeknapt en beter begaanbaar worden gemaakt voor OV- en/of fietsverkeer.

Onder andere Voorburg-west is een van de locaties die ook aangepast moeten worden, als het aan de ontwikkelende partijen ligt. Zo moet de verkeersdoorstroming verbeterd worden. Ook moet een nieuwe tramlijn van Den Haag naar Voorburg gaan lopen, met eventueel in de toekomst een uitbreiding naar Zoetermeer.

Protest
Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Voorburg-west is iets wat zeker is. Tijdens de periode dat de plannen ter inzage lagen, spraken maar liefst 680 mensen zich hierover uit door middel van zienswijzen. Maar liefst tweederde hiervan zijn inwoners van Voorburg-west. Ook voorafgaand aan de raadsvergadering verzamelt een grote groep belanghebbenden zich bij station Voorburg, om vanaf hier een protestmars te lopen richting Huize Swaensteyn in de Herenstraat, waar de raad vergadert.

Komst tram reden tot zorg
De kritiek concentreert zich met name over de komst van een tram. Er zijn zorgen over de leefbaarheid van de wijk, de verkeersveiligheid, en de gevolgen van mogelijk trillingen die de trams veroorzaken. “Veel van deze zorgen en aandachtspunten komen echter pas aan de orde bij het verder uitwerken van de plannen in de volgende fase (Plannings- en studiefase)”, zo valt te lezen in het voorstel van het college.

Voorstel aangenomen
Het protest mocht echter niet baten: het raadsvoorstel werd door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Enkel het CDA en de SP stemden tegen het plan. Ook vrijwel alle moties voor aanpassingen in het plan werden tegengestemd. Enkel een motie van het college zelf haalde het.