Onderzoek NRC toont “onveilige werksfeer” bij aanleg Rijnlandroute

Terwijl naar de buitenwereld toe de ontwikkelaars het bouwproject profileerde als “het veiligste bouwproject van Nederland”, laat onderzoek van het NRC zien dat er juist sprake was van een onveilige werksfeer bij de aanleg van de Rijnlandroute.

Project Rijnlandroute
De Rijnlandroute is de aanleg van een nieuwe weg (N434) die de A4 tussen Leiden en Leidschendam gaat verbinden met de A44 bij Katwijk. Voor de aanleg is een tunnel van ongeveer 2,5 kilometer lang gebouwd die onderlangs Voorschoten en de Vlietlanden ligt.

De provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever. Comol5 is de hoofdaannemer die nog samenwerkt met een aantal onderaannemers. Voor het project is bijna een miljard euro gemoeid. De bouw begon in 2017 en de oplevering staat gepland in 2023.

Rapporten en verklaringen
Het NRC berust de bevindingen op een verzameling van rapporten en gesprekken met een dertigtal (ex-)werknemers. De veelal buitenlandse werklieden moeten soms zeven dagen per week werken tot twaalf uur per dag. Gedurende het project zijn er zeventien incidenten geweest waarbij er sprake was van werkverzuim en een Poolse arbeider kwam te overlijden.

“Veilig werken goed voor imago”
De ontwikkelaars en opdrachtgever lijken voornamelijk stil te willen staan bij de profilering van een veilige werkomgeving. Op 31 juli 2019 publiceren zij een artikel waarin ze het project neerzetten als “het veiligste bouwproject van Nederland”. De opdrachtgever namens de Provincie Zuid-Holland benadrukt zelfs dat “veilig werken goed is voor het imago van een verantwoordelijk bedrijf”. In het artikel wordt niet vermeld dat in juni, een maand voor publicatie, een werknemer om het leven kwam tijdens een arbeidsongeval.

Arbeidswet en CAO-regels overtreden
Volgens het NRC zijn zowel de arbeidswet als CAO-regels stelselmatig overtreden met de gemaakte uren van werknemers. Ook werden arbeidskrachten vaak ingezet voor taken waarvoor zij niet waren opgeleid of zonder het juiste gereedschap.

Gebaseerd op verklaringen van werknemers waar het NRC mee praatte, bestond er ook een angstcultuur. Klachten werden daardoor vaak niet gemaakt uit angst om op een ‘zwarte lijst’ terecht te komen. De werkgevers zeggen de signalen niet te herkennen.

Provincie beraadt zich op stappen
De provincie die medeverantwoordelijk is voor het bouwproject zegt tegenover het NRC “geschrokken te zijn” en zich te beraden op stappen.

Lees verder bij het NRC:

Met een harde knal schiet de betonspuit los – wat er misgaat in het ‘veiligste bouwproject van Nederland’
Bouwvakkers werkten onder onveilige omstandigheden in tunnel