Onrust in Voorburg over plannen Haagse sneltram. Gemeente zegt nog geen beslissing te hebben genomen

Er is onrust ontstaan over plannen voor een sneltram die langs en door Voorburg-West moet gaan rijden. Als deze tram er komt moeten verschillende vertrouwde plekken zoals Opa’s Veldje en de Broeksloot sneuvelen of ernstig aangetast worden. Het bericht van de onrust kwam vorige week al naar buiten. Op onze redactie hebben we gewacht op een reactie van de gemeente alvorens we er een artikel van maakten.

Nog geen besluit genomen
Buurtbewoners geven aan dat uit stukken die openbaar zijn geworden blijkt dat alle belangrijke keuzes reeds gemaakt zijn zonder enige vorm van inspraak. Zij vinden deze gang van zaken volkomen onacceptabel. Een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft maandag een ander geluid laten horen en bevestigde aan LVTV dat er er nog geen besluit is genomen over het tracé.

Drie mogelijkheden worden onderzocht
“In 2019 is onderzocht hoe de OV-verbinding eruit kan zien. Daar zijn drie mogelijkheden uit naar voren gekomen die nu verder worden onderzocht: een tram, lightrail of een hoogwaardige bus op een eigen baan. Nu wordt onderzocht wat de kosten zijn van deze drie opties, wat ze bijdragen aan het oplossen van de verkeersproblemen in en om het gebied”, aldus de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Maar krijgen de bewoners dan ook inspraak?
We vroegen de gemeente Leidschendam-Voorburg of ze de bewoners meenemen in de keuzes. “De Verkenning bestaat uit verschillende fases. Er is eerst analytisch onderzoek gedaan. Daarbij is breed gekeken welke mobiliteitsmaatregelen het beste aansluiten en meest kansrijk zijn. In deze fase hebben overheden (gemeenten, provincie, rijk, regio), belangenorganisaties en mobiliteitspartijen meegewerkt. Hieruit zijn drie kansrijke oplossingsrichtingen naar voren gekomen. Er heeft in deze analytische fase geen formele inspraak plaatsgevonden.”

Verder onderzoek samen met bewoners en omwonenden
De drie oplossingsrichtingen worden nu verder onderzocht. In deze fase wordt volgens de gemeente de brede omgeving betrokken door middel van communicatie en participatie. De gemeente bevestigt ook dat er gesprekken gaan plaatsvinden met omwonenden.

Laat Voorburg niet de rekening betalen
De omwonenden laten een helder signaal horen. “In de plannen sneuvelen belangrijke plekken in Voorburg zoals Opa’s Veldje en wordt Voorburgs trots Hofwijck opnieuw slachtoffer van een spoor door de tuin. Dat mag niet gebeuren.” Omwonenden pleiten ervoor om serieus naar andere opties te kijken dan de sneltram. “Mocht dat niet lukken, dan moet er voor een ondergrondse variant gekozen worden, om zo de schade en overlast tot een minimum te beperken.” Ook eisen ze dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een veel duidelijker en krachtiger signaal aan Den Haag laat horen dan tot nu toe is gebeurd. ‘Laat Voorburg niet de rekening betalen van het falende beleid van Den Haag op de Binckhorst.’ ”

Gaat de gemeente iets doen met de bezorgde signalen van de bewoners?
De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat ze met de omwonenden over dit onderwerp in gesprek blijven. “Zo heb een paar weken geleden met omwonenden van opa’s veldje een ronde door de buurt gelopen om met hen het gesprek te voeren over wat voor hen belangrijk is. Ook is er op ons verzoek onlangs een extra informatieavond georganiseerd. Inwoners konden tot en met 13 oktober een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Ik weet dat verschillende inwoners dat hebben gedaan. Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke onderwerpen voor onze gemeente, voor zowel inwoners, ondernemers als bezoekers. Daarbij is een goede afweging heel belangrijk. Tijdens dat proces blijf ik graag met inwoners in gesprek.”

Besluit in 2021
In 2021 neemt de overheid een besluit over welke vorm van openbaar vervoer het meest geschikt is en nader uitgewerkt wordt.