Op deze locaties komen misschien flexwoningen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk

De gemeente onderzoekt of verschillende locaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk mogelijk geschikt zijn voor de bouw van flexwoningen. Dit zijn tijdelijke huurwoningen die relatief snel gebouwd kunnen worden en een aantal jaar blijven staan. Flexwoningen worden onder andere gebruikt om statushouders te huisvesten en helpen bij de vermindering van het woningtekort in Nederland.

In combinatie met nieuw woonzorgcentrum
Onder de mogelijk geschikte gedeeltes van de gemeente valt onder andere het braakliggende terrein van voormalig woon-zorgcomplex De Sonneruyter. Hier zouden maximaal 140 huurders terecht kunnen. Hoewel WZH hier zelf bezig is met de voorbereiding van een nieuw woonzorgcentrum, gaat in de komende periode gekeken worden of dat te combineren valt met de bouw van de flexwoningen. Mocht dit het geval zijn, zou het zorgcentrum volledig afgerond worden wanneer de flexwoningen weer weg zijn.

Misschien permanente bouw
Ook wordt het terrein van Stompwijk haar voormalige dorpshuis, De Zustersdijk 18, onderzocht. Hier zouden maximaal 40 huurders terecht kunnen. Hetzelfde aantal huurders zouden kunnen wonen aan de Van Santhorststraat 3. Voor beide locaties worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om te kijken of permanente (sociale) bouw daar doorgevoerd kan worden. Mocht dit het geval zijn, wordt maximaal één van de twee Stompwijkse gebieden bestemd voor flexwoningen; op de andere zouden dan permanente woningen worden gebouwd.

Nog 17 huurders
Verder wordt ook gekeken naar het Wijkcentrum aan Oude Trambaan 51 in Leidschendam, waar 8 huurders zouden kunnen wonen. Tot slot wordt naar De Tol 32a, wat voorheen een kinderdagverblijf was, gekeken om te kijken of daar 9 huurders tijdelijk huisgevest zouden kunnen worden.

Opzoek in de hele gemeente
Wethouder Bianca Bremer: ”In de hele gemeente zijn we op zoek naar locaties die kansrijk zijn om flexwoningen te plaatsen waar we bijvoorbeeld starters, statushouders en mensen met een urgente huisvestingsvraag kunnen huisvesten. We begrijpen dat de mogelijke komst van flexwoningen effect heeft op de woonomgeving. Daarom gaan we, zodra duidelijk is dat een locatie geschikt is, in gesprek met de buurt. Daarbij gaat het om participatie over de leefomgeving, de inpassing, het groen en parkeren.”