Op zoek naar weidevogels tijdens de Weidevogelsafari

De Werkgroep Groenbeheer Nootdorp – Leidschendam organiseert op zaterdag 15 april een weidesafari, een heerlijke excursie voor jong en oud. Tussen 10.30 en 12.00 uur gaan liefhebbers onder leiding van deskundige weidewachters op zoek naar weidevogels langs de Meer- een Geerweg in Leidschendam en Stompwijk.

Big Five
Tijdens de excursie kom je oog in oog met de grote vijf van de Zuid-Hollandse weiden: de grutto, kievit, tureluur, scholekster en slobeend. Je spot het jonge leven en hoort de verhalen over deze bijzondere soorten. Ook krijg je een goed beeld wat het weidewachterswerk precies inhoudt. Deelname aan de excursie is gratis.

Het verzamelpunt is Meer- en Geerweg, hoek fietspad 90 (fietsknooppunt 25).

Ben je geïnteresseerd in de weidesafari en wil jij je aanmelden? Stuur dan een mail naar oscardeman@planet.nl of bel even naar 06 53420331.