[VIDEO] Oudste veteraan van Leidschendam-Voorburg is 103 jaar oud

De oudste veteraan van Leidschendam-Voorburg, Petrus Pieter de Kock, is op 12 mei 103 jaar oud geworden. Burgemeester Klaas Tigelaar overhandigde de jarige voor zijn huis met een feestelijke bos bloemen en bood hem een ‘blauwe hap maaltijd’ aan, mede namens het veteranencomité Leidschendam-Voorburg.

Optreden van Marinierskapel
De Marinierskapel der Koninklijke Marine bracht hem een aubade, een rituele opvoering van een muziekstuk. De Inspecteur der Veteranen en het Veteraneninstituut hebben hun felicitaties via een videoboodschap en bloemenhulde overgebracht.

Bijzondere rol
In de Tweede Wereldoorlog heeft Pieter de Kock een zeer bijzondere rol vervuld door met 66 andere KNIL-soldaten een guerrilla te voeren tegen de Japanners, waarbij slechts 16 man levend uit de strijd kwamen. Na afloop van de oorlog stuurde Pieter de Kock de door hen gebruikte en gehavende Nederlandse vlag met de namen van de 16 overlevenden naar Koningin Wilhelmina.

Brief van de koningin
Hierop ontving hij van haar een handgeschreven brief met de volgende tekst: “Uwe gedachte om mij de vlag toe te zenden die gij gedurende uwen langen en onverschrokken guerrillastrijd hebt hoog gehouden, heeft mij diep getroffen. Ik betuig u hiervoor mijn groote erkentelijkheid. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat uw geschenk mijn gedachten dikwijls zal terugvoeren naar u en ook naar degenen die hun naam niet op de vlag hebben kunnen plaatsen. w.g. Wilhelmina”.