Plan voor minder verkeersdruk Leidschendam-Voorburg

De doorstroming van de rijksweg A4 die Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met elkaar verbindt, staat onder druk. Dat heeft ook invloed op de regio Leidschendam-Voorburg.

Informatieavond over ongelijkvloerse kruisingen
Donderdag 18 oktober organiseert Rijkswaterstaat daarom een informatieavond over de planuitwerking van ongelijkvloerse kruisingen op de N14 en de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Deze informatieavond staat in het teken van de planuitwerking van de ongelijkvloerse kruisingen en de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Doorstroming, inpasbaarheid en kosten
In dit kader heeft­ Rijkswaterstaat nieuwe varianten ontworpen en verder uitgewerkt. De doorstroming van het verkeer op de N14 is leidend bij de varianten. De varianten worden beoordeeld aan de hand van schillende criteria, waaronder doorstroming, inpasbaarheid en kosten. Tijdens de informatieavond legt Rijkswaterstaat de varianten, samen met de beoordeling, graag aan je voor.

Geïnteresseerden zijn welkom op donderdag 18 oktober van 19.00 tot 21.30 uur. Je kunt op elk gewenst tijdstip binnenlopen.
Adres: Fletcher Hotel, Weigelia 22, 2262 AB, Leidschendam.