Rabin Baldewsingh biedt excuses aan voor uitspraken rondom Windmolen

Rabin Baldewsingh heeft dinsdagavond zijn excuses gemaakt aan de bewoners van de Zeeheldenbuurt voor zijn uitspraak rondom de windmolen. Hij sprak tijdens de raadsvergadering de bewoners via de raad toe: “I feel your pain en ik neem die woorden terug. Eén van mijn eerste acties als wethouder die ik zal uitvoeren is een bezoek aan de Zeeheldenbuurt om te proberen om de emotie enigszins te verzachten. De molen kan ik niet weghalen, maar ik kan wel mijn oor te luister leggen en in dialoog samen aan de slag gaan voor de toekomst.

Baldewsingh was niet verantwoordelijk
De beoogde wethouder van PvdA gaf vertelde in de vergadering dat hij niet verantwoordelijk is geweest voor het besluit om de molen te bouwen. “In het coalitieakkoord van Den Haag was opgenomen dat er twee windturbines op het land gebouwd zouden gaan worden. Daar had ik me als wethouder aan te houden. Er is een omgevingsvergunning afgegeven aan een particulier initiatief van CEVA Logistics die ingetrokken moest worden naar aanleiding van een bezwaar van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In juli 2015 werd een herstelbesluit genomen, waarna de bouwvergunning is afgegeven. Ik had toen reeds een andere portefeuille en was daar niet meer voor verantwoordelijk.”

Gesprek met bewoners was niet toegestaan
Baldewsingh vervolgt zijn betoog: “Het is in mijn periode begonnen, maar de besluiten die hebben geleid tot de bouw zijn niet onder mijn gezag genomen. De wet en regelgeving die ik toen voor handen had gaf mij geen toestemming om met bewoners te spreken. Dat was aan de particuliere initiatiefnemer. Ik heb mij als wethouder gehouden aan de wet en heb toen tegen CEVA gezegd, dat het heel erg verstandig zou zijn om met de omwonenden te spreken. Want initieel was het de bedoeling dat de energie die gewonnen werd ook naar de bewoners van de wijk zou gaan. De particuliere initiatiefnemer heeft ambtelijk toegezegd dat dat zou gebeuren.”

Emotie niet gevoeld, maar neemt nu woorden terug
Baldewsingh geeft ook aan dat hij de emotie destijds niet direct gevoeld heeft en dat hij spijt heeft van zijn uitspraken over de molen. “Ik heb gezegd dat één molen toch niet het landschap kan ontsieren. Als ik kijk naar de situatie zoals die nu is en de daarbij behorende overlast dan voel ik die emotie nu wel en dat raakt mij ook. Als ik terugblik naar mijn uitspraak dan is de uitspraak die ik gedaan heb een onhandige en domme uitspraak geweest. Ik bied daarvoor mijn excuses aan, aan alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Want als je dat leest dan lijkt het er op dat ik bepaalde mensen wegzet en dat is niet mijn stijl van besturen. Via u wil ik de bewoners van de Zeeheldenwijk excuses maken omdat ik die emotie niet gevoeld heb. I feel your pain en ik neem die woorden terug.”

Stemming gebeurt schriftelijk
De stemming voor de voordracht van Rabin Baldewingh gebeurt schriftelijk. Woensdag 19 mei zal vervolgens duidelijk worden of de beoogde PvdA wethouder wordt aangesteld als wethouder voor het komende jaar.