Romeins Leidschendam-Voorburg benoemd tot UNESCO Werelderfgoed

Tijdens de jaarlijkse vergadering van het World Heritage Comité van de UNESCO in het Chinese Fuzhou, is de Nederlandse Limes, de noordelijke grens van het Romeinse rijk, benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. De restanten van Forum Hadriani en het kanaal van Corbulo die zich op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg bevinden, krijgen dit cultuurhistorische keurmerk.

Forum Hadriani als buitenbeentje
De limes is de aanduiding van de grens en verdedigingszone van het Romeinse Rijk. Sinds 2014 is er gewerkt aan het verkrijgen van de status van Werelderfgoed. In Nederland volgt de Limes min of meer de loop van de grote rivieren, met één uitzondering: het kanaal van Corbulo. Dit leidt van de grens naar Forum Hadriani, nu te situeren op de hoek Vliet – Haagse Trekvliet. Daar liggen, onder de grond van het park Arentsburg, de overblijfselen van de oude Romeinse stad.

Werk in uitvoering
In tegenstelling tot de meeste van de negentien Limes locaties, waar soldaten waren gelegerd die de grens moesten verdedigen, was Forum Hadriani de plek waar goederen werden aangevoerd, handel werd gedreven en een grote burgerbevolking woonde. Het achterland dat essentieel was voor het in stand houden van de militaire functies.

Museum en gemeente doen onderzoek
Sinds 2014 is Museum Swaensteyn, in samenwerking met de gemeente, bezig met de ontwikkeling van het lokale Romeinse verleden. Er is een Masterplan opgesteld dat beschrijft hoe de gemeente zou moeten omgaan met het Romeinse verleden. Daarnaast heeft het museum het project De Romantische Limes in ontwikkeling, waarbij in park Arentsburg zowel het park als de onderliggende Romeinse stad een upgrade zullen ondergaan.

Grotere locatie nodig voor presentatie
Onderdeel van het Masterplan voor Leidschendam-Voorburg is het koppelen van de buitenlocaties aan de presentatie in Museum Swaensteyn. Nu is dat nog een bescheiden presentatie, omdat het huidige Museum Swaensteyn te weinig ruimte heeft. Dat is ook een van de redenen waarom het museum er naar streeft te verhuizen naar het complex Huize Swaensteyn, en dat samen met de gemeenteraad te gaan gebruiken.