Schooldirectie en politiek bezorgd om achterstanden schoolleerlingen Leidschendam-Noord

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de berichten over de achterstand van schoolkinderen. De directie van basisschool De Springplank in Leidschendam-Voorburg heeft zijn zorgen hieromtrent geuit.

Ontwikkeling kinderen loopt achter
De directrice van basisschool de springplank geeft in een reactie bij de regionale omroep aan dat kinderen van vier jaar motorisch achterlopen. Ook spreken ze de taal niet goed. Dit kan op latere leeftijd leiden tot achterstanden.

Versterkingsprogramma
In Leidschendam-Noord is afgelopen week door de gemeenteraad een unaniem besluit genomen voor het programma ‘Sterk voor Noord.’ Dit project is echter voor de langere termijn en moet de problemen in de wijk oplossen. De directie van de Springplank vindt dat er nu direct actie ondernomen moet worden en dat de resultaten van het genoemde project te lang op zich laat wachten .

Spoeddebat aangevraagd
Gemeentebelangen heeft het verzoek voor een spoeddebat aangevraagd vanwege hun grote zorg over de geschetste problematiek en de vraag of deze problematiek zich ook in andere wijken van de gemeente voordoet. Verder is de politieke partij verrast dat de gemeente klaarblijkelijk niets aan deze problematiek heeft gedaan. We verwachten een reactie van verantwoordelijk wethouder Bouw in het debat.