Speeltuin Gravin Catharinalaan in Leidschendam wordt behouden en vernieuwd

De speeltuin aan de Gravin Catharinalaan zal worden behouden en vernieuwd. Dit heeft de gemeenteraad unaniem besloten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 maart. Wethouder Belt heeft aangegeven dit jaar nog de participatie met kinderen uit de buurt op te willen starten.

Tijdelijke speeltuin
Na de sloop van een schoolgebouw in 2013 werd de huidige speeltuin gerealiseerd. Dit was een tijdelijk besluit en zou op termijn weer verdwijnen. Omwonenden hebben zich in de loop der tijd verenigd voor het behoud van de speelplek. De plek wordt zowel gebruikt door de kinderen uit de buurt, maar ook door de jeugdigen van verderop uit de wijk.

Breed gedragen
Het behoud van de speeltuin wordt ook breed gedragen in de politiek. Daarom werd in de raadsvergadering van 21 maart een raadsvoorstel ingediend voor het behoud en vernieuwing van de speeltuin en het omliggende groen. Dit voorstel werd dan ook unaniem aangenomen in de raad.

Kinderen betrekken
Wethouder Belt zegt dit jaar aan de slag te gaan met het participatieproces. Het idee is om samen met de kinderen uit de buurt te bedenken hoe de nieuwe speelplaats eruit moet komen te zien. De kosten worden voor nu geschat rond de 20.000 euro, maar kunnen na het participatieproces – in het najaar – nauwkeuriger worden gegeven.

De wethouder hoopt volgend jaar, dus in 2024, de nieuwe speeltuin te kunnen realiseren.