[Spoeddebat] Geen avondklok maar wel meer verlichting en versterking buurtpreventieteams

Tijdens een spoeddebat van de gemeenteraad op maandag 18 mei werd uitgebreid gesproken over de ongeregeldheden in de wijken Heuvelwijk, Amstelwijk, Prinsenwijk in Leidschendam Noord. Het onderwerp leeft enorm onder de inwoners. De uitzending via LVTV bereikte bijna 13.000 mensen.

Er werden door verschillende partijen voorstellen gedaan. Dit werd gedaan in de vorm van een motie. Dit is een formeel middel waar over gediscussieerd wordt. Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht.

Preventief fouilleren aangenomen maar niet uitvoerbaar
Het voorstel van VVD, CDA, CU-SGP D66 en GBLV om preventief fouilleren mogelijk te maken werd met meerderheid aangenomen. De burgemeester zei hierover echter wel dat de gemeenteraad hier geen besluit over kan nemen, maar dat het Openbaar Ministerie vanuit de strafrechtelijke kant op grond van de wet wapens en munitie hier een besluit over moet nemen. Wel is Tigelaar van mening dat we scherp in de gaten moeten houden of dat middel ingezet kan worden.

Avondklok is geen optie
Gijs Dupont sprak namens het CDA en stelde middels een motie voor om een avondklok in te stellen. Dit voorstel kon buiten de fractie van het CDA niet rekenen op steun van de raad. Burgemeester Tigelaar gaf hierover aan dat een verregaande maatregel als deze niet zomaar genomen kan worden. Het college streeft naar een persoonsgerichte aanpak. Daarnaast gaat de raad in de basis niet over een avondklok, maar dit dient door de rechter bepaald te worden. Tigelaar: “We kunnen hier niet zomaar een besluit over nemen.”

Versterken buurtpreventie
Er werd aandacht gevraagd voor buurtpreventieteams. Deze vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks door het lopen van rondes in de wijk in om de buurt veilig te houden. Echter het is moeilijk om mensen te vinden om de teams te versterken. De motie om de buurtpreventieteams te versterken werd aangenomen. Burgemeester Tigelaar kon in de vergadering mededelen dat de eerste groep vrijwilligers al een training heeft gevolgd. 

Unaniem gekozen voor betere verlichting openbare plaatsen
Tijdens het debat werd ook uitgebreid gesproken over de verlichting in de wijk. Er zijn teveel plaatsen waar het te donker is in de avond en nacht. De motie om dit aan te pakken was er eentje die door alle zeven partijen gezamenlijk werd ingediend en dus ook unaniem aangenomen werd. Op korte termijn komt er meer verlichting op donkere plaatsen en ook zullen er camera’s geplaatst worden. Ook voor de lange termijn komt hier een aanpak voor. Dat heeft de burgemeester toegezegd aan de raad.

Betere communicatie naar de inwoners
GBLV, VVD en D66 verzochten de raad ook om in te stemmen met het verzoek om de bewoners beter en duidelijker te informeren over de maatregelen en de politie-inzet rondom de onrust en de ongeregeldheden. Dit draagt volgens de partijen bij aan het vertrouwen en het veiligheidsgevoel van de bewoners. Ook wordt er gekeken naar het uitloven van een beloning voor de gouden tip die leidt tot de dader of daders.

Wie is verantwoordelijk voor de onrust?
Veel inwoners van Leidschendam-Voorburg willen weten wie de relschoppers zijn en of er een connectie te leggen is met de beperkingen rondom de coronacrisis of met de ramadan. Tigelaar kon hier niet veel over zeggen in de openbaarheid, anders dan dat de overlast veroorzaakt wordt door meerderjarigen van 18 en 19 jaar, maar dat we ook te maken hebben met 20-plussers. Verder werd er geen andere duiding gedaan, ondanks verzoeken van de raad.