[VIDEO] Subsidiebeleid Leidschendam-Voorburg op de schop

Woensdagmiddag was er een bijeenkomst in het Ludens Theater over de transformatie van de subsidies in Leidschendam-Voorburg. Binnenkort dienen partijen met elkaar aan de subsidietafel te gaan zitten. De sfeer was gespannen en er waren merkbaar zorgen bij organisaties over of ze in de toekomst nog deel uit zouden gaan maken van een subsidieverdeling.

Niet iedereen even positief
De eerste reacties uit de zaal over de nieuwe manier van het verdelen van de subsidie waren niet heel positief. Organisaties vragen zich af hoe het zit met de zekerheid op behoud van de subsidie en hoe je aan tafel kunt komen om een subsidie te krijgen.

Wat houdt de subsidietafel in
Het idee is eigenlijk best simpel. Er wordt een bedrag vastgesteld door het college en de gemeenteraad dat op een subsidietafel gelegd wordt. Er schuiven verschillende partijen aan die het gesprek aan gaan om het budget te verdelen. Door het gesprek samen aan te gaan kunnen middelen mogelijk efficiënter ingezet worden dan dat ze nu gedaan worden.

Succesvolle pilot
Er is een pilot gedaan waar mooie resultaten uit gekomen zijn. Tijdens de pilot werd duidelijk dat er meer samengewerkt moest worden om de doelen te behalen binnen het budget dat op tafel lag. Gekeken is hoe partijen elkaar kunnen versterken. Dit is ook gelukt door de juiste partners aan de tafel deel te laten nemen. Van daaruit is het gesprek aangegaan waar de risico’s en kansen liggen. Ook werd er gekeken naar de prioriteit.

Gemeente zegt niet hoe het moet
Er ligt een duidelijke vraag van de gemeente. Die vraag zegt wat er bereikt moet worden. De gemeente vindt echter wel dat de organisaties in het veld beter weten hoe ze de vraag kunnen beantwoorden en invulling kunnen geven. Die organisaties moeten samen aan tafel gaan zitten en het budget verdelen op basis van een concreet uitvoeringsplan. De manier waarop dat gedaan wordt is per tafel verschillend.

Compromissen sluiten
Deze manier van subsidieverdeling is nieuw. Eerst sprak de gemeente de organisaties aan op de prestatie. Nu moeten de deelnemende partijen het samen met de partners aan tafel doen. De vraag die op tafel gelegd wordt is hoe je met elkaar tot een besluit kunt komen waarbij inhoud bepalend is. Eenieder moet open staan om te kijken naar wat ze doen en daarbij ook kansen zien om open te staan om bestaande processen uit te voeren op een andere manier. ‘Het is wennen en zoeken om tot een compromis te komen.’, aldus een deelnemer van de pilot.

Vertrouwen opbouwen
Het gaat in dit nieuwe proces ook om het opbouwen van vertrouwen in elkaar. Dat hoort bij het proces. Wennen aan elkaars manier van discussiëren en spreken. Samen moeten de organisaties zorgen dat er iets moois uit komt.

Wethouders Rouwendal en van Eekelen spreken op het podium
Wethouder Rouwendal sprak vanaf het podium: ‘De gemeente heeft nu subsidiepartners. Dat kan niet zomaar weggehaald worden. Alle huidige partners weten dat hun subsidie stopt in 2020, maar ze zitten wel aan de subsidietafel. Een ambtenaar van de gemeente zit tijdens de gesprekken als voorzitter aan tafel en er wordt dan gekeken naar het beste plan.’

Kritische vragen
Er werden veel kritische vragen gesteld tijdens de bijeenkomst. Vragen over de exploitatiesubsidie, maar ook over de zekerheden die bij organisaties wordt weggenomen. Ook was er zorg bij mensen over of en hoe ze aan de subsidietafel konden komen. Wethouder van Eekelen sloot de bijeenkomst af door te zeggen dat ze het nodige huiswerk heeft meegekregen van de zaal door de vragen die gesteld zijn.