Subsidies voor verenigingen, organisaties en ondernemers in gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat verenigingen, organisaties en ondernemers helpen die door de hoge energiekosten in de problemen komen. Verenigingen en organisaties kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor energie- en huurkosten. Voor deze partijen en ondernemers is subsidie beschikbaar om energiebesparende maatregelen te nemen. Totaal is er €900.000 subsidie beschikbaar.

Belangrijk
Wethouders Astrid van Eekelen, Marcel Belt  en Philip van Veller: “Onze verenigingen, organisaties en ondernemers zijn belangrijk voor onze samenleving. We willen dat zij open kunnen blijven, ondanks de hoge energierekening of stijging van de huur. Daarom helpen we hen met deze subsidieregeling. Tegelijkertijd moedigen we iedereen aan om zoveel mogelijk te isoleren voor een lager energieverbruik.”

Tegemoetkoming
De tegemoetkoming is voor (sport)verenigingen en maatschappelijke of culturele organisaties die door de hoge energieprijzen anders hun deuren moeten sluiten. Hoeveel geld aangevraagd kan worden, is afhankelijk van de drempelprijs voor gas en elektriciteit en het energieverbruik. De tegemoetkoming is met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 12 oktober 2022. Verenigingen en maatschappelijke en culturele organisaties die een pand direct of indirect huren van de gemeente, en geen structurele subsidierelatie hebben met de gemeente, kunnen ook een subsidie aanvragen voor maximaal 50% van de huurstijging.

Vergoeding
Ondernemers, maatschappelijke- en culturele organisaties en (sport)verenigingen kunnen vergoeding aanvragen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrippen en ledverlichting. Per aanvraag wordt maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 500 vergoed.

Aanvragen subsidies
Subsidie voor de tegemoetkoming in energiekosten over 2022 en de compensatie voor de gestegen huurprijs over 2023 zijn aan te vragen tot 1 juli 2023. De vergoeding voor energiebesparende maatregelen is aan te vragen tot en met 31 december 2023.

Wil je een subsidie aanvragen? Ga dan naar de website van Leidschendam-Voorburg.