Tel mee met de Nationale Tuinvogeltelling

Op 26, 27 en 28 januari staat Nederland in het teken van de Nationale Tuinvogeltelling. Een jaarlijks evenement waarbij meer dan 100.000 enthousiaste deelnemers de vogels in hun tuin of op hun balkon tellen. Deze gezamenlijke inspanning biedt waardevolle inzichten in de stand van Nederlandse tuinvogels, waarmee er gerichter kan worden bijdragen aan hun behoud en bescherming.

Welke vogel dit jaar?
Vorig jaar waren de koolmees, kauw en merel de vaakst waargenomen vogels in gemeente Leidschendam-Voorburg. Maar welke gevleugelde vrienden zullen dit jaar de lijst aanvoeren? Het antwoord ligt in handen van de bewoners.

Hoe werkt het?
Het deelnemen aan de Tuinvogeltelling is niet alleen leuk, maar ook eenvoudig. Kies op 26, 27 of 28 januari een moment waarop u gedurende een half uur de vogels in jouw tuin of op uw balkon observeert. Noteer de waarnemingen van elke vogelsoort en geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je op hetzelfde moment heeft gezien.

Handige tips voor het tellen:

’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief, waardoor er meer te tellen valt.
Als er veel vogels tegelijk op de voederplank of schutting zitten, maak dan een foto met jouw mobiele telefoon. Hierdoor kan je na het tel-halfuur rustig controleren hoeveel vogels je hebt gezien.

Telling doorgeven
Geef jouw telling uiterlijk maandag 29 januari vóór 12:00 uur door via het telformulier op de website van de Tuinvogeltelling.

Resultaten van vorig jaar
Volgens gegevens op de website van Vogelbescherming Nederland telden vorig jaar 606 inwoners in gemeente Leidschendam-Voorburg mee, waarbij in totaal 7.652 vogels werden waargenomen. De koolmees voerde de lijst aan met 1.003 waarnemingen, gevolgd door de kauw met 883 en de merel met 656 waarnemingen. Landelijk gezien stond de huismus op nummer 1, gevolgd door de koolmees op nummer 2 en de pimpelmees op nummer 3.