Toegang voetgangersgebied gereguleerd met camera’s

De ingangen van Huygenskwartier Voorburg worden de komende weken aangepast voor de invoer van kentekenhandhaving begin 2019. Huygenskwartier Voorburg is een uniek, historisch gebied waar authentiek winkelen, cultuur en natuur samenkomen aan de Vliet.

Reguleren van voetgangersgebied
Kentekenhandhaving betekent dat de toegang tot het voetgangersgebied wordt gereguleerd met camera’s en niet meer beperkt wordt door paaltjes. Bij de ingangen van het winkelgebied moet voor bestuurders van motorrijtuigen direct duidelijk zijn dat zij het voetgangersgebied niet in mogen rijden. Dit wordt duidelijk gemaakt met verkeersborden en aanpassingen aan het wegdek.

Wethouder legt uit waarom
Wethouder van Eekelen: ‘Het doel van de kentekenhandhaving is de leefbaarheid en sfeer in het winkelgebied te verbeteren door de overlast van scooters, bromfietsers en geparkeerde auto’s of bestelbussen tegen te gaan. Camera’s registreren de kentekens van overtreders waarna zij een boete thuis gestuurd krijgen. We starten op tijd met de voorbereidende werkzaamheden, zodat ondernemers, bewoners en bezoekers er in de feestmaand december geen last van hebben.’

Planning
De aannemer start op 29 oktober met de werkzaamheden. De planning van de werkzaamheden staat op de website van de gemeente. Voor de feestdagen is het werk klaar. Met evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas, wordt rekening gehouden. De camera’s worden op een later moment geplaatst.