Uitgaven Leidschendam-Voorburg in 2023 hoger door uitkeringsgelden, ICT en bouw

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in de eerste vier maanden van 2023 al meer uitgaven moeten doen dan begroot. Dit blijkt uit een tussentijdse rapportage en de kadernota voor 2024. Dit zijn tussentijdse financiële verslagen die gemeenten ieder jaar opstellen om de (financiële) uitwerking van het collegeprogramma inzichtelijk te maken.

Investeren, maar tegelijkertijd behoedzaam
De gemeente laat in het tussentijdse rapport weten dat het ‘lopende jaar op schema ligt’. Het college heeft te maken met verschillende belangrijke onderwerpen, zoals de woningnood, energietransitie, ict, maar stevent dit jaar ook af op rode cijfers. Er wordt een tekort van ongeveer twee miljoen euro verwacht. De grootste extra kostenposten zijn de stijging van de uitkeringsgelden, een nieuw financieel ICT-pakket en hogere kosten voor informatiebeveiliging. Ook vallen door de inflatie beoogde kosten voor bouw hoger uit en lopen bouwprojecten uit.

Het college zegt verder te willen investeren in de slagkracht van de gemeente, maar tegelijkertijd behoedzaam en realistisch te moeten blijven. Wethouder Philip van Veller (Financiën): “We blijven ambitieus voor het huidige jaar 2023 en verder; van goed naar nog beter. We zijn gedreven en willen de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken om voor de inwoners het beste te bereiken.”

Ambities waarmaken
Van Veller over de investeringen en uitdagingen voor de gemeente: “De komende jaren willen we de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken. Tegelijkertijd hebben we te maken met steeds hogere eisen. We gaan daarom door met het realiseren van mooie zaken voor woningbouw, digitalisering en de energietransitie. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in onze uitvoeringskracht en de kwaliteit. De kadernota voor 2024 en verder laat zien hoe we dat willen gaan doen. We zien alleen wel dat de inkomsten vanuit het Rijk na 2026 behoorlijk minder worden. Dat heeft grote gevolgen voor de lange termijn, want we zijn voor een belangrijk deel van onze begroting afhankelijk van deze middelen. Ondanks deze zorgen voor de toekomst zijn we als college vastbesloten om de door ons voorgenomen doelen te bereiken. Maar wel met de nodige financiële voorzichtigheid.”

Financiële onzekerheid
In de kadernota 2024 blikt het college ook vooruit naar de komende jaren. Ook dan is te zien dat er financiële onzekerheid is. In 2024 en 2025 verwacht de wethouder een klein positief saldo, maar de twee jaren erop worden verliezen verwacht. Dit heeft te maken met een ingreep die het Rijk heeft gedaan in de financiering van het gemeentefonds. Hierdoor krijgt de gemeente Leidschendam-Voorburg minder geld. Er bestaat ook nog veel onzekerheid wat dit beleid in de toekomst gaat betekenen. “De gemeente Leidschendam-Voorburg is behoedzaam en volgt de gesprekken nauwgezet”, zo valt te lezen in het rapport.

Vooralsnog zijn deze financiële tegenvallers nog geen probleem voor de gemeente. Leidschendam-Voorburg heeft forse reserves waarop kan worden teruggevallen.