Veel betrokkenheid bewoners bij ontwikkelen Damcentrum

Vorige week presenteerde de gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelingen die zich richten op de bereikbaarheid van het Damcentrum. Denk daarbij aan verkeersveiligheid en parkeren.

Bewoners zijn betrokken en denken mee
De bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied leeft enorm bij de inwoners, zo laat de betrokkenheid zien. CDA-fractievoorzitter Fred Duijn is blij dat deze betrokkenheid er is bij de mensen: ‘De goede opkomst op de meedenkbijeenkomst laat zien hoe inwoners participeren en meedenken en daarvoor zelf met ideeën komen. Met die inbreng van inwoners kunnen gedragen plannen op tafel komen.’

Snel zicht op verbeteren bereikbaarheid
Het CDA vindt dat goede bereikbaarheid nodig is. De Mall of the Netherlands opent in 2020, de N14 gaat op de schop en het aantal woningen stijgt. ‘Met elkaar willen we op alle manieren blijven bewegen. Dit houdt in dat we vooruit kijken en niet vasthouden aan een rapport uit 2016. Waardevol, maar vooral: ontwikkelingen gaan door en vragen om nieuwe antwoorden.’, aldus Duijn. Het CDA wil daarom een goed oordeel over tijdelijke en structurele gevolgen voor verplaatsingen te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto en wil af van sluipverkeer en meer aandacht voor luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.

College moet met open vizier kijken
Fractievoorzitter Fred 
Duijn sluit af: ‘Alle ontwikkelingen sterkt het CDA in de overtuiging dat het College heel goed en met een open vizier moet kijken naar de lokale doorstroming waaronder dus ook de mogelijkheid van een extra brug over de Vliet. Wat het CDA betreft wordt dit snel in kaart gebracht.’