Veiligheidsregio Haaglanden verbiedt events van meer dan 100 personen

De burgemeesters in de regio Haaglanden hebben maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld om de gevolgen van het coronavirus te beperken.

Verbod op evenementen van meer dan 100 personen
De plaatsvervangende voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Charlie Aptroot heeft zondag ook een verbod afgegeven op evenementen van meer dan 100 personen. Hij sluit hiermee aan bij de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Noodverordening tot 31 maart 2020
De noodverordening gaat in op zondag 15 maart om 15.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020. De plaatsvervangend voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod.

Alle maatregelen op een rij:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • De maatregelen die reeds van kracht zijn voor de HBO instellingen en de universiteiten worden verlengd tot en met maandag 6 april.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

“Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij”, licht burgemeester Aptroot in zijn rol als plv. voorzitter van de Veiligheidsregio toe. “Het is daarom nodig om extra maatregelen te treffen. Ik heb vandaag gezien dat heel veel mensen en ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ze letten extra op de persoonlijke hygiëne, werken thuis, de kinderen gaan niet naar school en ze mijden grote bijeenkomsten. Ook ondernemers zijn gisteren snel over gegaan tot sluiting. Chapeau voor de wijze waarop heel veel mensen zich aanpassen aan de huidige, onzekere tijden.”

“Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander”
Aan de enkeling die de maatregelen niet zo serieus neemt, wil plaatsvervangend voorzitter Charlie Aptroot de volgende boodschap meegeven: “Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor de mensen met een kwetsbare gezondheid of voor het personeel in de zorg dat deze dagen extra risico’s loopt. Hoe sneller we de gevolgen van het virus weten te beheersen, hoe sneller we het normale leven kunnen hervatten.”

Dwangsom
Personen of organisaties die zich niet houden aan de maatregelen uit de noodverordening, zijn strafbaar. Zij riskeren een dwangsom van 10.000 euro of hoger. Zo nodig treedt de politie op.