[VIDEO] Begroting Leidschendam-Voorburg 2023-2026: Geen lastenverhoging en veel aandacht voor wonen

De begroting van Leidschendam-Voorburg voor 2023-2026 vond vanochtend plaats. Veel plannen van verschillende onderwerpen voor de gemeente waren onderwerp van de presentatie. Wethouder Philip van Veller: “Het motto is: aan de slag!”

Een goede start
De gemeente staat er financieel positief en sterk voor. Dat komt door twee dingen: de verkoop van de aandelen van Eneco en het behoedzaam begroten. Leidschendam-Voorburg heeft 200 miljoen euro op de bank staan. Jaar op jaar ziet de begroting er goed uit waarbij de  inkomsten en uitgaven in balans zijn. De komende jaren komen er grote uitgaven die betaald gaan worden uit de reserves, waardoor de gemeente iets in de min komt te staan op de begroting. Op financieel gebied zullen de komende jaren wat verschillen. 2023 en 2024 worden mooie jaren, 2025 wordt een heel mooi jaar en 2026 wordt een moeilijk jaar. Dan, onder andere, zullen de inkomsten van het rijk omlaag gaan en zullen de bedragen van het rijk anders anders aan gemeenten gegeven worden. Dat is voor nu onduidelijk en lastig. De vele belangrijke punten die zijn aangekaart zijn ondermeer als volgt:

Sociale kwesties
De grootste kostenpost qua uitgaven is sociaal domein, met 41%. Hieronder valt bijvoorbeeld de ondersteuning van mensen die dit nodig hebben. Denk hierbij aan hulp voor jongeren in de problematiek, ouderen in de knel, mensen in de bijstand en schuldhulpverlening. Nog eens 27% gaat naar verkeer en vervoer, onder andere om het inmiddels algemeen bekende drukte-probleem rondom de Westfield Mall of the Netherlands te verminderen. Ook gaan heffingen niet omhoog, en wordt afvalstoffenheffing zelfs verlaagd.

Milieu & Werk
Verder gaat er veel aandacht en geld besteed worden aan de volksgezondheid en het milieu. Denk hier onder andere aan de aanpassing van het rioolstelstel. Hierbij zal ook direct de omgeving aangepast worden waar dit nodig is. Ook zal er worden gekeken naar duurzaamheid, en hoe mensen zelf minder gas en stroom kunnen gebruiken. De gemeente moet ten slotte van het gas af. Een andere grote focus is ondernemers meer vrijheid geven: zij maken de gemeente, al helemaal in het stadscentrum, en zijn daarom nodig. Daarom gaat er ook gekeken worden naar het terrassenbeleid voor de horecaondernemers. Wat ook met werk te maken heeft: er gaat aandacht besteed worden aan de arbeidsmarkt binnen de gemeente. Er moet volgens wethouder Astrid van Eekelen meer gedaan worden om mensen werkmogelijkheden te bieden en zo terug in de maatschappij te krijgen.

Wonen: meer en mooier
Meer werk is meer wonen. Veel mensen zullen blij zijn met het nieuws dat het grote grijze Total-kantoorgebouw, dat nu al jaren lang leeg staat, gesloopt gaat worden. In de plaats hiervan komen 295 nieuwe appartementen. Daarnaast staat er ook op de planning om meer bouwprojecten te beginnen in zijn algemeenheid: er is een tekort aan woningen, en daar moet iets aan gedaan worden, aldus wethouder Bianca Bremer. Hieronder vallen ook flexwoningen, die als ruimte kunnen dienen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Daardoor zullen de wachtrijen ook omlaag gaan.

Veiligheid & Sterk voor Noord
Nog iets waar flink wat aandacht aan besteed gaat worden is meer blauw op straat: boa’s en andere manieren om mensen veiliger te laten voelen in de gemeente. Een goed gevoel van volksveiligheid is een prioriteit waar veel geld voor uitgetrokken wordt. Dit gaat ook gebeuren in Leidschendam-Noord, waar nog meer plannen voor zijn: de gemeente wil dit gedeelte op een opwaartse stroom helpen, en hiervoor hebben ze 9 miljoen euro gereserveerd. Het plan is om Leidschendam Noord “booming en blooming” te laten worden.

Persoonlijke hulp
Dieper ingaand op het eerdergenoemde sociaal domein, wordt er aandachtig gekeken naar verschillende onderwerpen. Er moet meer aandacht en geld naar mantelzorgers in de gemeente. Verkeer moet veiliger worden voor jongeren en ouderen – en ook rondom scholen. Taalachterstanden moeten weggewerkt worden, onder andere met meer sociale punten in de bibliotheek. Wethouder Marcel Belt: ‘Eigenlijk moet deze gaan functioneren als een soort huiskamer van de wijk, waar mensen samen kunnen komen voor verschillende dingen, waaronder hulp en sociaal contact.’ Ook gaat er met scholen gepraat worden om te kijken naar een nieuwe educatieve agenda: hoe kan er beter les gegeven gaan worden?

Conclusie
“Met geld moet je nog steeds hard aan de bak,” zegt Philip van Veller. Deze uitspraak somt de complete begrotingssituatie goed op. In de komende jaren – met een uitzondering van het iets lastigere 2026 – heeft Leidschendam-Voorburg veel geld om te besteden. Daarmee gaan ze veel aandacht besteden aan allerlei verschillende speerpunten binnen de gemeente. Op de toekomst van Leidschendam-Voorburg wordt grootschalig en divers gefocust, waardoor iedere inwoner positieve verandering zal merken.