[VIDEO] Bewoners Voorburg bang voor overlast door spookwijk Binckhorst

Op de rand van Voorburg ligt het oude industrieterrein Binckhorst. Op het Maanplein, in de gebouwen waar het voormalige KPN kantoor gevestigd was wonen ondertussen de eerste mensen. Ook worden er woontorens gebouwd waar de komende jaren meer dan tienduizend bewoners hun intrek zullen doen. Er is alleen één probleem. Er zijn vrijwel geen voorzieningen in de nieuwe wijk voor de bewoners. De wijk heeft daarom nu al de bijnaam Spookwijk Binckhorst gekregen.

Den Haag is de baas
Leidschendam-Voorburg zit eigenlijk een beetje klem. De nieuwe torens worden net over de gemeentegrens gebouwd en Den Haag mag dus zelf bepalen wat ze doen. LVTV sprak met Ole Heil van VVD LV: “De mensen in Voorburg West worden met allerlei dingen geconfronteerd. Er komen hoge flats te staan. Voor de mensen in de flats zijn geen scholen en kinderopvang. Alles zit vol. Je moet je nu al 9 maanden van tevoren inschrijven en hopen dat er op de opvang nog een dag vrij is als je dat nodig hebt. Hoe gaat dan dan straks als er duizenden mensen bijkomen? En wij vinden het jammer, want we hebben het al in een vroeg stadium aangekaart bij de wethouder.”

Spookwijk Binckhorst heeft geen voorzieningen
Door het ontbreken van voorzieningen in de nieuwe wijk Binckhorst zullen de bewoners moeten uitwijken naar omliggende gebieden als Voorburg en mogelijk ook naar Rijswijk. Er is namelijk nog geen school of kinderdagverblijf. Ook is er geen huisarts of tandarts en het vuil wordt er ook nog niet opgehaald. Voor deze voorzieningen moeten de bewoners dus uitwijken naar Voorburg.

Parkeeroverlast
De bewoners van Voorburg West die aan de andere kant van het Maanplein wonen zijn niet blij. Niet alleen omdat ze zonder inspraak woontorens voor hun deur krijgen, maar ook omdat de kans groot is dat ze binnenkort waarschijnlijk niet meer voor de deur kunnen parkeren. Er ligt op dit moment wel een blauwe zone, maar er wordt amper tot niet gecontroleerd.

Kansen voor huygenskwartier
Ole Heil van de VVD stelt wederom vragen aan het college over de komst van de nieuwe woonwijk. Een half jaar geleden heeft de partij ook al aangekaart dat de nieuwe woonwijk uitdagingen kan opleveren voor Voorburg. Maar er zijn ook positieve kanten aan de wijk. “Alle voetjes die extra naar het nabijgelegen Huygenskwartier gaan vind ik mooi. Mensen die hier werken en wonen en daar gaan lunchen en winkelen, dat juich ik enorm toe.” Ook wethouder Astrid van Eekelen is op dit punt positief gestemd: “Ik denk dat de komst van de nieuwe woonwijk enorme kansen gaat creëren voor de ondernemers van het Huygenskwartier. Ik zie het als een enorme kans voor de ondernemers. We hebben een enorm aanbod aan culinair en cultuur en winkelen. Ik denk dat mensen daar heel graag naar toe willen.”

Veel wind op de grond door woontoren en onveilige situaties
Caroline is belangenbehartiger van een groep bewoners in Voorburg: “Wij worden niet meegenomen in het verhaal en mensen bedenken dingen achter de tekentafel, maar bedenken niet wat het in het dagelijks leven is. De hoge torens creëren een enorme wind op de grond. Ik ben al twee keer met mijn kinderen van de fiets afgeblazen. Dan gaan ze er nog een hoge toren neerzetten. Dit is niet ok. Neem ons als bewoners er in mee. Ole Heil van de VVD vindt ook dat de situatie niet veilig is. “Er is een fietspad op de grond getekend die ineens doodloopt”. Ook het openbaar vervoer ontbreekt. In 2025 staan er 5000 huizen. Daarna wordt aan de bereikbaarheid van het openbaar vervoer gedacht. Vroeger ging het andersom.”

De gemeente Den Haag is optimistisch over de ontwikkeling van de Binckhorst
LVTV sprak ook met de Haagse wethouder Boudewijn Revis: “Het is een spannende tijd voor de inwoners van Den Haag, maar ook voor Leidschendam-Voorburg, want heel veel mensen komen naar deze regio toe, dus we moeten ergens gaan bouwen. Met de juiste investering is de Binckhorst een ideale plek om te bouwen. Met de Rotterdamsebaan halen we de verkeersdruk weg en een huisartsenpost kan een goede boterham verdienen aan de nieuwe inwoners dus die zal er echt wel komen. Er wordt ook nagedacht over waar de scholen komen. De gemeente heeft ook stukjes eigen grond die we willen inzetten voor sportvelden of een sporthal. We moeten dit samen met de bewoners overleggen.”

Samenwerking met burgers is belangrijk
Uit contact met Den Haag is gebleken dat er twee basisscholen en een middelbare school gebouwd gaan worden in de nieuwe wijk. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “We houden als gemeente Leidschendam-Voorburg vinger aan de pols. Daarom zijn we ook met Den Haag in gesprek om waar nodig te kunnen bijsturen. Een heel belangrijk punt is de samenwerking met de burgers. Wij dringen er op aan dat de bewoners door de ontwikkelaars worden betrokken bij de plannen.”

VVD LV heeft verzoek aan Den Haag
Ole Heil besluit het gesprek met LVTV met een oproep aan wethouder Revis: “Hou rekening met mensen in Voorburg. De bewoners aan de overkant van het Maanplein worden nu een beetje vergeten en ze wonen maar 100 meter naast de Binckhorst. Hou dus meer rekening met deze inwoners bij het maken van de plannen.”