[VIDEO] Is er nog ruimte voor boeren rond de stad?

De werkgroep “Boeren tussen Steden” heeft in de 2019 in totaal 9 boerenfamilies en hun bedrijf in beeld gebracht.

Beeld van uniek gebied
Samen met erfbetreders wordt een beeld geschetst van een uniek gesitueerd weidegebied in Leidschendam-Voorburg. Leidschendam-Voorburg.tv geeft de boeren graag een podium samen met de werkgroep en deelt deze video daarom met jou.

Over de werkgroep
De werkgroep Boeren tussen Steden heeft zich vanaf augustus 2018 tot en met oktober 2019 ingezet om aandacht te vragen voor het uniek gelegen agrarisch weidegebied in Leidschendam en Stompwijk. Met het in beeld brengen van de huidige agrarische dynamiek vraagt de werkgroep samen met 9 agrarische families en hun erfbetreders voor behoud van de waarden van het agrarisch erfgoed, wat onder druk staat door de verstedelijking tussen Den Haag, Zoetermeer en Leiden.