[VIDEO] Vlietkinderen opent nieuw kindcentrum Trampoline

Maandag 26 oktober is het nieuwe Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen door basisschool Trampoline en de kinderopvang van Vlietkinderen. Onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, samen op één locatie in de wijk Duivenvoorde/De Zijde te Leidschendam.

De officiële opening door wethouder Bouw stond gepland voor vrijdag 6 november. Dit is wegens de coronamaatregelen verplaatst naar het voorjaar van 2021. Voor de kinderen is er in de week van 3 tot 6 november wel een feestweek met allerlei leuke activiteiten.

Het kindcentrum, waar de teams van onderwijs en opvang nauw samenwerken aan doorgaande leer- ontwikkellijnen, biedt een natuurlijke doorstroom van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf naar de basisschool en buitenschoolse opvang. Meer informatie? Kijk dan op www.kindcentrumtrampoline.nl