[VIDEO] Leidschendam-Voorburg is financieel gezond maar kent een onzekere toekomst

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een meerjarenbegroting. Hierin staan de inkomsten en uitgaven die gedaan worden op alle vlakken. Twee keer per jaar komt er een zogeheten budgetbrief die wordt voorgesteld aan de gemeenteraad. Hierin staat in grote lijnen een actueel beeld van hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg er voorstaat en wat de vooruitzichten zijn.

Zoals ook in de eerste budgetbrief is aangegeven is de gemeente Leidschendam-Voorburg een financieel gezonde gemeente. De gemeente heeft de zaakjes financieel goed op orde en de gemeente beschikt over een ruime spaarrekening. Er zijn na het uitbrengen van de eerste budgetbrief echter wel enkele zaken veranderd.

Een stukje achtergrond
De gemeente komt aan haar jaarlijkse inkomen van het Rijk. Dit geld kan gebruikt worden voor allerhande uitvagen van de gemeente. Denk aan onderhoud, straten, speeltuinen, cultuur enzovoort. De gemeente heeft nu in zijn begroting een overschot staan van €1,6 miljoen in 2024 en in 2025 wordt verwacht dat de gemeente €4,1 miljoen euro gaat overhouden. Daarmee voldoet onze gemeente, net zoals de afgelopen jaren, aan het gestelde kader van de toezichthouder. Dat is de Provincie Zuid-Holland.

Onzekere toekomst vanaf 2026
De inkomsten van het Rijk zullen vanaf 2026 omlaag gaan. De gemeente Leidschendam-Voorburg zal, zoals het er nu uit ziet, structureel €12 miljoen euro minder inkomsten krijgen van het Rijk. Dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar andere vormen van inkomsten of dat er gebruik gemaakt moet worden van de spaarpot die is opgebouwd, onder andere door de verkoop van Eneco aandelen enkele jaren geleden.

Wethouder Philip van Veller vertelt in gesprek met LVTV dat hij op zoek is naar andere mogelijkheden van inkomsten en dat hij hier ook doorlopend over in gesprek is met verschillende partijen. In de video vertelt van Veller meer over de budgetbrief en zijn plannen voor de toekomst.