[VIDEO] Marktlieden en bezoekers Leidschendamse dinsdagmarkt luiden noodklok

De dinsdagmarkt zit midden in het puin van de verbouwing van Leidsenhage en dit kost hen klanten.

Slechte parkeervoorzieningen
Voornamelijk het gebrek aan parkeerplaatsen zit de bezoekers en het marktpersoneel in de weg. De politieke partij Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de markt. Het blijkt dat marktlieden zich zorgen maken over het voortbestaan van de markt.

Tijdelijk geen leges betalen
Ook willen ze dat de huur voor het plaatsen van de marktkramen wordt kwijtgescholden zoals dat al in verschillende andere gemeenten gebeurt. Marktlieden gaan echter niet zomaar naar een andere locatie gedurende de verbouwing omdat ze bang zijn hun vertrouwde plekje kwijt te raken. Daarmee raken ze ook hun vaste klanten kwijt.