[VIDEO] Molenseizoen van start gegaan

Het molenseizoen is weer begonnen. Molen de Vlieger in Voorburg geeft een goede weergave van hoe het leven er uitzag van een molenaar in 1900. Het museum is woensdag en zaterdag geopend.

Over Molen de Vlieger
Molen de Vlieger is een poldermolen gelegen in het unieke polderlandschap Essesteijn te Voor- burg waar ook een kinderboerderij deel van uitmaakt. De authentieke molen, gebouwd in 1621, is nog volledig operationeel en thans in- gericht als museum.