[VIDEO] Nieuwjaarsboodschap burgemeester Klaas Tigelaar

Ik wens u allen, samen met wie u lief zijn, een gelukkig en voorspoedig 2021 toe, maar bovenal gezondheid.

We zijn een nieuw jaar in gegaan vol verlangen en hoop. We zien uit naar betere tijden. Want er is midden in deze crisis PERSPECTIEF.
De maatregelen die we nog een tijdje met elkaar moeten nemen, moeten het virus indammen. Vaccinatie gaat ons beschermen tegen het virus. En dat geeft ons ruimte. Ruimte om elkaar te ontmoeten en eenzaamheid tegen te gaan. Ruimte om weer uit te gaan en te genieten van een culturele avond. Ruimte om te ondernemen.

Ik hoop dat dit perspectief ons VEERKRACHT geeft, energie om op te staan. Ons in te zetten voor de zorg die nu en straks nodig is. Ons sterk te maken voor de jeugd. Hen het onderwijs en de toekomst te geven die zij nodig hebben. Uitdagingen te bieden in de sport of vrije tijd. Activiteiten te ontwikkelen voor het welzijn van velen.

Die veerkracht stelt ons ook in staat om te geloven in nieuwe mogelijkheden. Dat brengt ons naar HERSTEL. Dat is niet altijd herstel van het oude. De lessen van de crisis geven ons nieuwe inzichten. Denk aan de inrichting van ons zorgstelsel of de kwetsbaarheid van groepen in de samenleving zoals ouderen en jongeren.

Maar de aanpassingen die we moesten doen, bieden ook mogelijkheden voor de toekomst. De digitalisering heeft een enorme impuls gegeven in het onderwijs, het thuiswerken en ons onderling contact. Ook ondernemers hebben nieuwe ervaringen opgedaan die ze in de toekomst kunnen toepassen. We zijn de openbare ruimte anders gaan gebruiken. Er ontstonden nieuwe mogelijkheden om buiten te sporten en te werken aan onze gezondheid.

Laten we de goede dingen vasthouden om zo de periode van herstel optimaal in te vullen. De investeringen in het herstel kunnen ook een vliegwiel zijn om de grote opgaven van de toekomst zoals wonen en duurzaamheid stevig aan te pakken. Er liggen nieuwe kansen. Wij moeten ze pakken. Door het herstel groeien we door naar betere tijden.

We zijn van oud naar nieuw gegaan. De kilte van de lock down wordt de warmte van ontmoeting. Het afstand houden wordt weer samen.
Ik wens u allen een jaar met nieuw perspectief, waarin we met elkaar de veerkracht hebben om te werken aan herstel.

Klaas Tigelaar
Burgemeester