[VIDEO] Scouting Sint Maarten Hildegard maakt eigen gebouw energieneutraal

Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid was er bij scouting Sint Maarten Hildegard al geruime tijd de behoefte om verder na te denken over verduurzaming. Het vandaag overhandigde ingebruikname certificaat van de warmtepompen erkent de inzet van de afgelopen drie jaar voor het verduurzamen van het clubgebouw aan de Veurselaan 15 in Voorburg. Het certificaat werd overhandigd door wethouder Jan Willem Rouwendal.

Energie uit nieuwe bronnen
Scouting Sint Maarten Hildegard is van mening dat verduurzaming ook een verantwoordelijkheid is van de scouting. Zorg hebben voor de mensen en de ruimte om je heen is voor alle scouts belangrijk. Door bijvoorbeeld over te stappen van fossiele brandstoffen naar een energievoorziening uit hernieuwbare bronnen, en materialen te hergebruiken en grondstoffen te behouden, geven we invulling aan deze verantwoordelijkheid, aldus Ebo Roek, voorzitter van de stichting.

Gebruik maken van bestaande radiatoren
“De uitdaging was om zonder gebruik van aardgas, en het gebruik van de huidige radiatoren, met warmtepompen het clubgebouw te kunnen verwarmen. De uitkomst van het ontwikkelde plan is een succes gebleken”, aldus de scouting. Met de komst van twee warmtepompen en de daarvoor afgesloten overeenkomst met de firma InstaWell uit Den Haag is het scoutinggebouw voor de komende vijftien jaar verzekerd van warmte die afkomstig is van een hernieuwbare energiebron, zonder technisch risico. Het bijzondere is dat de warmtepompen circulair zijn, dit betekend dat deze  na de gebruikstijd weer terug gaan naar de fabrikant.

Spelenderwijs aandacht voor duurzaamheid
Maar het gaat bij de verduurzaming niet alleen om de inspanningen die de stichting voor het gebouw levert. Ook tijdens het spel van de scouting in de groep zal de komende jaren meer en meer aandacht zijn voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Er zullen activiteiten zijn waarbij circulariteit en de leuke uitdagingen daarbij, voor iedere leeftijdsgroep, een belangrijke rol speelt.