[VIDEO] Veel zorgen bij buurtbewoners over splitsen woningen

In Leidschendam-Voorburg lijkt er een trend te ontstaan op de woningmarkt. Omdat nieuwbouw op veel plekken niet mogelijk is doen steeds meer huiseigenaren een aanvraag om hun woning op te splitsen in appartementen die vervolgens los verhuurd kunnen worden. Dat betekent meer druk in de wijken door groei van inwoneraantal. Bewoners zijn een petitie gestart en hopen dat dit meehelpt om het splitsen tegen te gaan.

Schriftelijke vragen aan wethouder
De lokale afdelingen van VVD en de PvdA vroegen middels schriftelijke vragen aandacht voor deze nieuwe trend op de woningmarkt en vragen de wethouder om hier zo snel mogelijk regels voor te maken.

Buurgemeenten verbieden het splitsen van woningen
Halverwege vorig jaar heeft de gemeente Den Haag het bouwkundig splitsen van woningen nagenoeg verboden. Ook de gemeente Rijswijk heeft recent haar regels voor splitsen aangescherpt. Leidschendam-Voorburg.tv sprak met Sabrina van den Heuvel van de VVD: “Eigen onderzoek van onze partij wijst uit dat het splitsen van woningen in appartementsrechten in Leidschendam-Voorburg echter nog geheel meld- en vergunningvrij is.” We spraken ook met Jochem Streefkerk van PvdA: “Soms lijkt het op actie reactie en daarmee loop je net achter de feiten aan, maar we moeten zorgen dat we niet het overloopputje van Den Haag worden en dat ook hier regels komen vanuit het college.”

In gesprek met buurtbewoners: “Wijken kunnen dit niet aan”
We gingen ook in gesprek met buurtbewoners en spraken met belangenbehartiger Paul Beekhuizen. Ook hij maakt zich zorgen. “Als de panden gesplitst worden dan stijgt de parkeerdruk significant. Maar ook de hoeveelheid fietsen en het afval zal volgens hem flink toenemen. Het vuilafvoer is nu al een probleem hier. Dat zal alleen maar erger worden. De leefomgeving wordt echt aangetast. Voorburg Noord is één van de drukst bewoonde gebieden van de gemeente. Meer bewoners in de wijk zal tot enorme problemen leiden voor de bewoners die er nu wonen. Er moet dus gestopt worden met het uitgeven van deze vergunningen. Wijken kunnen dit niet aan.”

Partijen zijn niet tegen splitsen
In principe zijn de partijen niet tegen het splitsen. “Ook in Leidschendam-Voorburg zijn er woningen nodig, maar er moet goed nagedacht worden in welke wijken we dit als gemeente willen toestaan.’’ geeft fractielid Sabrina van den Heuvel aan.

Er moeten regels komen
Het college heeft in de beantwoording op de door de VVD eerder gestelde schriftelijke vragen aangegeven zich bewust te zijn van een mogelijke trend en er mee aan de slag te gaan. Jochem Streefkerk: “Ik verwacht dat er gekeken wordt naar Den Haag en dat we de regelingen gaan kopiëren. Dat zou een positief signaal zijn. Als er een opening komt om zo’n regeling door te voeren dan ben ik heel tevreden.” Van den Heuvel voegt daar aan toe: ‘’Ik begrijp heel goed dat door corona de prioriteiten bij de gemeente zijn verschoven, maar als een woning eenmaal is gesplitst dan kan dat niet meer worden teruggedraaid. Ik roep de wethouder dan ook op te komen met regels. We kunnen niet langer wachten.’’